Ranking agencji – ZFPR.PL

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

PR 2020 – Raport już dostępny!
Zawiera Ranking agencji PR wg fee income za rok 2019
POBIERZ

Związek Firm Public Relations raz w roku publikuje raport pt. Ranking agencji wg fee income. Celem rankingu jest ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów. Pojęcie „fee income” jest definiowane jako różnica między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

Wyniki prezentowane w rankingu są weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. Ranking ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą wziąć w nim udział agencje PR, których główną działalnością jest świadczenie usług public relations. Mogą to być również grupy kapitałowe spełniające powyższy warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu są uwzględniane przychody tylko z tych podmiotów z grupy, których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług public relations.

Ranking za rok 2013

Ranking za rok 2014

Ranking za rok 2015

Ranking za rok 2016

Ranking za rok 2017

Ranking za rok 2018

Raport PR 2019

Ranking za rok 2019

Raport PR 2020

 

Regulamin rankingu