Ranking agencji – ZFPR.PL

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Związek Firm Public Relations raz w roku publikuje raport pt. Ranking agencji wg fee income. Celem rankingu jest ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów. Pojęcie „fee income” jest definiowane jako różnica między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

Wyniki prezentowane w rankingu są weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. Ranking ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą wziąć w nim udział agencje PR, których główną działalnością jest świadczenie usług public relations. Mogą to być również grupy kapitałowe spełniające powyższy warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu są uwzględniane przychody tylko z tych podmiotów z grupy, których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług public relations.

Ranking 2013 rok

Ranking 2014 rok

Ranking 2015 rok

Ranking 2016 rok

Ranking 2017 rok

Ranking 2018 rok

Raport PR

Regulamin rankingu