NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Związek Firm Public Relations raz w roku publikuje raport pt. Ranking agencji wg fee income. Celem rankingu jest ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów. Pojęcie „fee income” jest definiowane jako różnica między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

Wyniki prezentowane w rankingu są weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. Ranking ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą wziąć w nim udział agencje PR, których główną działalnością jest świadczenie usług public relations. Mogą to być również grupy kapitałowe spełniające powyższy warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu są uwzględniane przychody tylko z tych podmiotów z grupy, których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług public relations.

Ranking 2013 rok

Ranking 2014 rok

Ranking 2015 rok

Ranking 2016 rok

Ranking 2017 rok

Regulamin rankingu

Wzór ankiety