Pro bono – ZFPR.PL

Pro bono

Wątek aktywnego zaangażowania PR-owców we wsparcie ważnych kwestii społecznych pro bono, to jeden z flagowych obszarów działania Związku Firm Public Relations. W ramach promocji najwyższych standardów etycznych w branży, ZFPR realizuje inicjatywy mające na celu zachęcanie specjalistów PR do zaangażowania się w działalność non profit na rzecz organizacji pozarządowych lub instytucji publicznych.

Podstawowym wnioskiem z opublikowanych przez Związek raportów na temat zaangażowania agencji członkowskich ZFPR w projekty pro bono jest to, że znaczna większość indywidualnych ekspertów zainteresowanych projektami społecznymi już wspiera wybrane organizacje i inicjatywy pozarządowe. Niemal w każdej agencji pracują konsultanci, którzy dzielą się z potrzebującymi swoją zawodową wiedzą i czasem. Co więcej, w przypadku aż 30% podmiotów ZFPR, praktyka ta jest zinstytucjonalizowana – to oznacza, że całe agencje wspierają NGOs w sposób zorganizowany, pomagając im projektowo w ramach kampanii lub decydując się na stałą współpracę i opiekę nad daną fundacją czy cyklicznym wydarzeniem charytatywnym. W ciągu ostatnich 4 lat agencje ZFPR poświęciły w sumie ponad 13 tysięcy godzin na realizację działań pro bono.

Pobierz raport, by dowiedzieć się, jak podmioty zrzeszone w Związku Firm Public Relations angażują się w działania pro bono:

Raport ZFPR pro bono 2020-2021 – POBIERZ

ZFPR podsumowuje działalność branży – informacja prasowa 09.08.2021

Raport ZFPR pro bono 2016-2019