Dialog branżowy – ZFPR.PL

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

24 listopada 2017 roku w obecności wszystkich ekspertów reprezentujących działy zakupów, marketingu oraz agencje została podpisana Biała Księga Komunikacji Marketingowej. Podpisy pod nią złożyły wszystkie organizacje biorące udział w trwającym dwa lata dialogu branżowym jako wyraz akceptacji zawartych w niej rekomendacji i promocji opracowanych standardów:  Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML – organizatorzy Dialogu, a także  IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,  ZFPR – Związek Firm Public Relations, IAA Polska – Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy,  KAE Klub Agencji Eventowych SAR, SOIT – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel oraz SBE Stowarzyszenie Branży Eventowej.

Celem Dialogu Branżowego było stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz ustalenie najlepszych standardów współpracy i narzędzi przetargowych w 8 kategoriach marketingowych (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media), mając na uwadze równość i partnerstwo biznesowe stron oraz najwyższą możliwą efektywność w zakupach marketingowych.

Biała Księga to pierwszy z dziewięciu rozdziałów w postaci uogólnionych wytycznych i rekomendacji na bazie pracy 8 grup. Zawiera zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy Usługodawcy z Agencją. Organizacje reprezentujące rynek komunikacji marketingowej w Polsce podpisały deklarację przyjęcia Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej jako rekomendacji nowych standardów i dobrych praktyk oraz zobowiązały się do ich promocji w środowisku i wśród swoich członków.

Każdy kolejny rozdział dotyczący przetargu na jedną z ośmiu kategorii (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,) będzie odnosił się do pierwszego rozdziału wytycznych, a w razie odstępstw od głównych rekomendacji zachowa własne zapisy i specyficzne narzędzia przetargowe (zgodnie z ustaleniami 8 grup ekspertów). Każdy z publikowanych rozdziałów zawierać będzie: wytyczne w formie opisowej oraz narzędzia przetargowe (wzory dokumentów).

W dyskusji nad projektem wzięło udział 41 ekspertów ze strony agencji oraz 41 ekspertów ze strony usługodawców reprezentujących firmy w najbardziej reklamujących się branżach: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział 220 uczestników.

Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu znajdują się w publikowanych rozdziałach na wspólnej platformie: dobryprzetarg.com.pl 

Biała księga komunikacji marketingowej