Złote Spinacze – ZFPR.PL

PROJEKTY

Konkurs Złote Spinacze został zainicjowany przez Związek Firm Public Relations w 2003 roku. Głównym celem konkursu jest zwiększanie profesjonalizmu i podnoszenie standardów w branży Public Relations oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku poprzez promowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych i rzetelnie wykonanych projektów zrealizowanych w Polsce. Zadaniem Złotych Spinaczy jest również edukacja środowiska biznesowego na temat znaczenia Public Relations dla funkcjonowania firmy.

Konkurs Złote Spinacze ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących kampanie PR w Polsce: agencji PR, działów PR i komunikacji firm i instytucji, organów samorządowych i organizacji pozarządowych. Prace konkursowe można zgłaszać w ponad 30-stu kategoriach: głównych, sektorowych i specjalnych. W skład Jury oceniającego nadesłane projekty wchodzą przedstawiciele organizacji biznesowych i pozarządowych, praktycy oraz eksperci branży PR i mediów w Polsce, a także autorytety środowiska akademickiego.

Wręczenie statuetek odbywa się podczas uroczystej gali i jest okazją nie tylko do zapoznania się z najlepszymi projektami PR i ich autorami, ale również do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

www.zlotespinacze.pl