O ZFPR – ZFPR.PL

ZFPR

Związek Firm Public Relations działa od 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług public relations w Polsce. Jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO) oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Związek zrzesza kilkadziesiąt wiodących agencji specjalizujących się w usługach public relations.

Cele działalności Związku to:

  • ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków,
  • reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji,
  • dbałość o najwyższe standardy etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk i karty etyczne ICCO,
  • umacnianie pozycji zawodu specjalisty public relations i kształtowanie właściwego rozumienia roli tego zawodu,
  • budowanie profesjonalnego dialogu między branżą PR i mediami,
  • realizacja badań dotyczących istotnych w branży zjawisk, tworzenie programów szkoleniowych i edukacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kształtujących rozwój profesjonalnych kompetencji.