Władze – ZFPR.PL

ZFPR

Zarząd

Przemysław Mitraszewski Prezes Zarządu
Agnieszka Bacińska Wiceprezeska Zarządu
Anna Simon Wiceprezes Zarządu, Skarbnik
Katarzyna Życińska Wiceprezeska Zarządu

Rada

Rada jest organem kontrolnym Związku, składa się z przynajmniej trzech członków. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku.

 

Katarzyna Terej Przewodnicząca Rady
Eliza Misiecka
Anna Deręgowska – Watza
Łukasz Jurkiewicz
Piotr Talarek