Władze – ZFPR.PL

ZFPR

Zarząd

Sebastian Stępak Prezes Zarządu
Klara Banaszewska Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Bogusz Wiceprezes Zarządu, Skarbnik
Katarzyna Życińska Wiceprezes Zarządu
Dirk Aarts Wiceprezes Zarządu

Rada

Rada jest organem kontrolnym Związku, składa się z przynajmniej trzech członków. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku.

Przemysław MitraszewskiPrzewodniczący Rady
Alicja Wysocka-Świtała
Iwona Kubicz
Katarzyna Terej
Eliza Misiecka