Władze – ZFPR.PL

ZFPR

Zarząd

Katarzyna Życińska Prezeska Zarządu
Helena Korniejew Wiceprezeska Zarządu
Daria Tworek Wiceprezeska Zarządu / Skarbnik
Iga Wilczyńska-Zygadlewicz Wiceprezeska Zarządu
Agata Zeman Wiceprezeska Zarządu

Rada

Rada jest organem kontrolnym Związku, składa się z przynajmniej trzech członków. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku.

 

Katarzyna Terej Przewodnicząca Rady
Eliza Misiecka
Anna Deręgowska – Watza
Łukasz Jurkiewicz
Piotr Talarek