KDPR – ZFPR.PL

Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR

Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR (KDPR) to inicjatywa branżowa, która powstała w czerwcu 2021 roku we współpracy ze Związkiem Firm Public Relations. Grono członków Klubu tworzy grupa doświadczonych liderów ds. relacji korporacyjnych wiodących podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce.

Cele działalności KDPR to:

 • zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób pracujących w branży public relations w firmach/korporacjach oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych;
 • oddziaływanie na branżę PR w celu jej dalszego rozwoju – na poziomie edukacji, kształcenia i standardów branżowych;
 • kształtowanie dialogu pomiędzy usługobiorcami i usługodawcami PR w Polsce.

Instytucjonalne i organizacyjne wsparcie zapewnił Klubowi Związek Firm PR, który dąży do wspólnego wypracowania formuły pozwalającej na zorganizowany dialog pomiędzy sektorem usługodawców i usługobiorców działań PR.

Projekty:

1. „Zmierz PR” – nowy standard ilościowego mierzenia skuteczności kampanii komunikacyjnych!

Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów, Sotrenderem oraz Związkiem Firm PR opracowali nowy standard mierzenia zasięgu działań PR i stworzyli specjalny kalkulator umożliwiający automatyczne wyliczenie wskaźnika bazującego na przeliczaniu łącznego zasięgu danej kampanii przez populację grupy docelowej. Otrzymany w ten sposób wynik pozwala na znacznie bardziej precyzyjną i wiarygodną ocenę efektywności kampanii.

Więcej: www.zmierzpr.pl 

 

2. Raport „Postawy pracownicze  post-Covid”: POBIERZ


Członkowie Klubu:

 • Stefan Bogucki (Revolut, Senior Communications Manager, CEE),
 • Magdalena Brzezińska (Grupa Żywiec, Corporate Affairs Director),
 • Natalia Długosz (Resideo, Marketing and Communications Manager Eastern Europe & EMEA),
 • Michał Fura (Grupa Play, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej),
 • Justyna Gościńska-Bociong (Medicover, Dyrektor ds. Komunikacji i Marki Korporacyjnej),
 • Marcin Gruszka (Allegro, Head of Comms),
 • Marta Jóźwiak (Google, Head of Communications, CEE),
 • Agnieszka Kępińska-Sadowska (Haleon, Head of Corporate Affairs CEE),
 • Katarzyna Koper (VeloBank, Dyrektorka Biura Public Relations)
 • Olaf Krynicki (Samsung, Director of Communications),
 • Maciej Lasoń (Unilever, Head of Communication East Europe, Board Member),
 • Małgorzata Mejer (Procter & Gamble, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, CEE),
 • Arkadiusz Mierzwa (Jeronimo Martins Polska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR sieci Biedronka),
 • Marta Pokutycka-Mądrala (Nationale-Nederlanden, Corporate Affairs and PR Director),
 • Mariusz Wawer (3M, Head of Governmental Relations & ESG East Europe Region)
 • Anna Wiśniewska (Skanska, Marketing and Communications Director).

Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR ma formułę otwartą. Członkiem KDPR mogą zostać osoby, które:

 • mają co najmniej 15 lat doświadczenia pracy w komunikacji, w tym przynajmniej 10 lat w public relations,
 • aktualnie sprawują funkcję Head of PR w korporacji, instytucji bądź organizacji pozarządowej,
 • mają udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
 • zobowiążą się do aktywnego udziału w pracach Klubu.

Przyjęcia nowych członków odbywają się na wniosek kandydatów, poparty rekomendacją dwóch członków wprowadzających i przy akceptacji co najmniej 80% obecnego składu Klubu.

W wyjątkowych sytuacjach Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR może zdecydować o indywidualnym podejściu do zgłaszanej kandydatury.

Więcej informacji udziela Joanna Dokudowicz – joanna.dokudowicz@zfpr.pl.