Partnerzy – ZFPR.PL

ZFPR

International Communications Consultancy Organisation (ICCO) to międzynarodowa organizacja obejmująca stowarzyszenia zrzeszające firmy consultingowe, których znaczna część usług obejmuje działania Public Relations. Obecnie w skład ICCO wchodzą organizacje z 66 krajów z Europy, Afryki, Azji, obu Ameryk i Australii.

Celem działalności ICCO jest podnoszenie standardów etyki i jakości usług Public Relations, rozwój wiedzy oraz harmonizowanie i profesjonalizacja działań PR. To także forum wymiany wiedzy, doświadczeń i platforma ułatwiająca prezentowanie wspólnych opinii w kluczowych dla branży kwestiach. ICCO stanowi również kanał wsparcia i poradnictwa utworzony przez członków dla członków organizacji. Poprzez członkostwo ZFPR w strukturach ICCO jesteśmy sygnatariuszami Karty Sztokholmskiej oraz Karty ICCO w zakresie przejrzystości mediów.

Związek Firm Public Relations jest członkiem ICCO od 2001 r.

www.iccopr.com

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. Misją Związku jest eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu reklamowego oraz promowanie najwyższych standardów komunikacji poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów. Rada Reklamy od 2006 roku działa na rzecz samoregulacji, regularnie uzupełniając Kodeks Etyki Reklamy o nowe zobowiązania samoregulacyjne branży reklamowej w Polsce*, wierząc głęboko, że jest to właściwa i skuteczna forma kreowania właściwych standardów na rynku. W krajach takich jak Polska, gdzie samoregulacja środowiskowa działa jak należy i jest regularnie poszerzana, nie ma potrzeby tworzenia bardzo szczegółowych przepisów prawnych.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy liczy obecnie 26 członków. Dziewięciu członków zwyczajnych: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce (IAA), Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, Polska Federacja Producentów Żywności, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych Polbisco, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. Członkami wspierającymi są firmy i korporacje międzynarodowe, jest to obecnie siedemnastu członków: Procter and Gamble DS Polska, Nestle Polska, Carlsberg Polska, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Unilever Polska, PepsiCo Poland, Mars Polska, Mondelez International, Ferrero Polska, Provident, L’Oreal Polska, Coca Cola Polska, Communication Unlimited, Havas Media, MSL Group, TVN Discovery. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest członkiem European Advertising Standards Alliance,  międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje samoregulacyjne z 26 krajów.

Związek Firm Public Relations jest członkiem Rady Reklamy od 2020 r.

www.radareklamy.pl