Aktualności

12/06/2023

Oczekiwania wobec postcovidowego rynku pracy – raport KDPR

Jak wynika z badania Klubu Dyrektorek i Dyrektorów PR (KDPR) – działającego przy Związku Firm Public Relations – zrealizowanego we współpracy z Kantar Polska, w ocenie menedżerów HR oraz dyrektorów odpowiedzialnych za kluczowe zespoły i/lub obszary zarządzania z czołowych polskich firm, zatrudnieni oczekują przede wszystkim zapewnienia work-life balance (97 proc.) oraz możliwości wyboru między pracą zdalną a stacjonarną (94 proc.). Kluczową zmianą zauważoną przez pracodawców wśród pracowników po pandemii, jest większa gotowość do zmiany pracy oraz wyższe wymagania płacowe.

Za nami pandemia Covid-19 – wydarzenie, które zredefiniowało wiele obszarów funkcjonowania ludzi, w tym ich postawy na rynku pracy. Praca zdalna, z domu lub innego wybranego miejsca, pozostanie już z nami na stałe, o czym najlepiej świadczy fakt, iż dostosowano już do tego stanu krajowy kodeks pracy.

Klub Dyrektorów i Dyrektorek PR, działający przy Związku Firm Public Relations, przeprowadził badanie „Postawy pracownicze post-Covid”, którego celem było zmapowanie potrzeb pracowników oraz zmian w postpandemicznym rynku pracy. Badano także, jak funkcjonuje w firmach komunikacja wewnętrzna i jak jest ona oceniania wśród zatrudnionych. Ankietowanymi byli menedżerowie HR i dyrektorzy odpowiedzialni za kluczowe zespoły i/lub obszary zarządzania w firmach reprezentujących różne sektory gospodarki z największych polskich miast.

– Okres pandemii mocno zweryfikował nie tylko oczekiwania pracowników wobec organizacji i oferowanych benefitów pozapłacowych, ale również dotychczasowe podejście pracodawcy. Nasze badanie eksperckie pokazało, że ostatnie lata zmieniły nie tylko postawę pracownika wobec firmy czy samego stanowiska, ale również jego świadomość i przywiązanie do organizacji – podkreśla Justyna Gościńska-Bociong, Dyrektorka ds. komunikacji i marki korporacyjnej Medicover.

Czego oczekuje dziś pracownik od pracodawcy?

Respondenci badania wskazali, że pracownicy na dzisiejszym rynku pracy cenią sobie głównie benefity związane z finansami i organizacją pracy pozwalającą na łączenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. 98 proc. pytanych odpowiada, że zatrudnieni oczekują płacy na poziomie rynkowym lub wyższym. Zdecydowana większość respondentów wskazuje na work-life balance (97 proc.) oraz możliwości wyboru między pracą zdalną a stacjonarną (94 proc.).

– W ostatnich latach nastąpiła znacząca zmiana w modelu pracy, a wiele organizacji wprowadziło zdalną formułę, dzięki której pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki poza siedzibą firmy. Ten trend, znacząco przyspieszony przez pandemię, a teraz już mocno uregulowany prawnie, pozostanie z nami na dłużej, ponieważ tego oczekują sami pracownicy. Potwierdza to wiele badań opinii, w tym nasze autorskie badanie eksperckie, zgodnie z którym praca zdalna coraz częściej staje się naturalną formą wykonywania obowiązków zawodowych – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektorka Komunikacji Wewnętrznej Nationale-Nederlanden.

Ciekawie prezentują się wyniki dotyczące postulatu czterodniowego tygodnia pracy. W badaniu Klubu Dyrektorek i Dyrektorów PR, 13 proc. respondentów odpowiada „zdecydowanie tak” na pytanie, czy jest to poszukiwana przez pracowników korzyść, dalsze 29 proc. „raczej tak”, a 35 proc. „ani tak, ani nie”.

Pracuj skąd chcesz. O benefitach pracowniczych

Klub Dyrektorek i Dyrektorów sprawdził także, co robią pracodawcy, by podtrzymać lojalność i zaufanie pracowników na współczesnym, tak konkurencyjnym rynku pracy. Zdecydowanie najczęstszą odpowiedzią jest oferta pracy zdalnej z domu, wskazywana przez 44 proc. respondentek i respondentów. Ponad jedna trzecia firm stawia na benefity pozapłacowe, takie jak opieka medyczna, dodatkowe przekąski czy bony na rozrywkę kulturalną.

Co czwarty odpowiadający na pytanie o metody utrzymania zaangażowania i lojalności wskazuje metody budujące transparentność – możliwość prezentacji wyników firmy, gotowość do rozmów kierownictwa, atrakcyjna misja i wartości firmy.

– Każda firma powinna być świadoma wyzwań, które przyniosły nam ostatnie lata i umiejętnie na nie odpowiadać. Widać to chociażby po szybkim dopasowaniu korporacji do zmieniającego się modelu pracy (szczególnie w przypadku pracowników biurowych). Hybrydowy model nie dziwi już nikogo. Po stronie pracownika to „must-have” i jedno z podstawowych pytań, które pojawia się na rozmowie rekrutacyjnej. Po stronie pracodawcy informacja „na stałe” wpisana w ogłoszenia rekrutacyjne – wskazuje Justyna Gościńska-Bociong, Dyrektorka ds. komunikacji i marki korporacyjnej Medicover.

Pracownik nie zawaha się pożegnać z firmą

W badaniu sprawdzono też, jak w ostatnim roku z perspektywy pracodawców zmieniły się relacje pracowników z firmami. Wyniki pokazują, że najbardziej zauważany jest wzrost potrzeby tzw. work life integration tj. elastycznych godziny pracy, łączenia życia prywatnego z zawodowym (73 proc). Coraz więcej osób śmiało negocjuje także warunki zatrudnienia – niemal trzy czwarte respondentów przyznaje, że zauważa wzrost oczekiwań płacowych swoich zespołów. Ponad połowa widzi, że pracownicy nie boją się podejmować decyzji o zmianie pracy. Po 16 proc. badanych dostrzega wzrost oczekiwań benefitów pozapłacowych oraz, co interesujące, informowania o stanie i sytuacji firmy na rynku.

– Aż 56 proc. pytanych w naszym badaniu zauważa, że pracownicy chętniej i łatwiej zmieniają pracę. Czy to efekt i pozostałość trendu „the Great Resignation” z jakim pandemiczny świat mierzył się w 2020 roku? Jedno jest pewne – przed erą normalizacji pracy hybrydowej, kiedy praca w biurze od poniedziałku do piątku była codziennością, odsetek pracowników rozważających zmianę pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy był średnio o połowę niższy niż dziś – analizuje Agnieszka Kępińska-Sadowska, Dyrektorka Komunikacji Wewnętrznej, Haleon.

Komunikacja wewnętrzna jako klucz do relacji z pracownikami

– Działy PR i komunikacji powinny zadbać o jasne i skuteczne komunikowanie celów i planów firmy, tak, aby każdy miał świadomość, w którym kierunku zmierza organizacja i móc przełożyć to na swoją codzienną pracę. Istotne jest także to, aby umożliwić pracownikom wyrażanie swoich pomysłów i potrzeb. Kultura organizacyjna, a co za tym idzie komunikacja może być budowana poprzez różne inicjatywy, które pozwolą pracownikom nawiązać więzi i zintegrować się z zespołem, niezależnie od tego, czy pracują zdalnie czy w biurze – radzi Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektorka Komunikacji Wewnętrznej, Nationale-Nederlanden.

Pełen raport z badania Klubu Dyrektorek i Dyrektorów PR dostępny jest do pobrania na stronie: https://zfpr.pl/kdpr/.