Aktualności

27/03/2024

„Weather Kids” – kampania UNDP i ICCO

Bezprecedensowa liczba 45 agencji PR i organizacji branżowych z całego świata połączyła siły, aby pracować na rzecz wspólnego celu — pilnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Kampania „Weather Kids” Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) wystartowała 21 marca i do tej pory objęła swoim zasięgiem ponad 80 rynków, w tym Polskę. Działania public relations wspiera The International Communications Consultancy Organisation (ICCO), której członkiem jest Związek Firm PR. Partnerem Aktywacyjnym projektu w Polsce była agencja OneMulti.

21 marca br. w programach telewizyjnych na całym świecie, widzowie mogli obejrzeć lokalne prognozy pogody, ale w zaskakującym wydaniu – były to bowiem prognozy z roku 2050 prowadzone przez dzieci. Zapowiedzi kończył mocny apel dzieci: „Dla nas to nie tylko prognoza pogody. To nasza przyszłość”. Młodzi prezenterzy dołączyli do Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w nowej kampanii „Weather Kids”, stworzonej we współpracy ze Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO) i The Weather Channel. Kampania skupia się na międzypokoleniowych skutkach kryzysu klimatycznego oraz ilustruje potrzebę stworzenia lepszego jutra dla przyszłych pokoleń. Inicjatywa ta jest częścią wysiłków UNDP, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu oraz mobilizację ludzi na całym świecie do podjęcia znaczących działań na rzecz klimatu dla przyszłych pokoleń.

Podczas ostatniego ICCO Global Summit, które odbyło się w Warszawie w 2023 roku, ICCO ogłosiło partnerstwo z UNDP. W ramach podjętych działań utworzono grupę zadaniową ds. komunikacji klimatycznej (CCT), aby zająć się strategiami PR, komunikatami i materiałami kampanii klimatycznych UNDP, z naciskiem na earned media dla kampanii „Weather Kids”.

Na tę kampanię nie przeznaczono budżetu PR, jednak apel o wsparcie ze strony globalnej społeczności PR spotkał się ze zdecydowaną odpowiedzią w postaci zaangażowania pro bono agencji z wielu krajów, m.in. z USA, ZEA, Indii, Brazylii czy Polski.

Po opracowaniu strategii grupa zadaniowa zbudowała rozległą sieć lokalnych firm PR, zapewniając zaangażowanie 35 „partnerów aktywacyjnych”. W Polsce, za realizację działań PR odpowiedzialna jest agencja OneMulti, członek Związku Firm PR, która nie tylko dostosowywała materiały do rodzimego rynku, ale także wygenerowała między innymi na potrzeby mediów audio (radio i podcasty) materiały dźwiękowe, a także stworzyła atrakcyjną, wielojęzykową mieszankę prognoz pogody, którą przekazano do dyspozycji agencji na całym świecie.

„Skuteczny przekaz informacji o konieczności ochrony planety oraz mobilizacja społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz klimatu i ochrony środowiska odgrywają istotną rolę w trosce o los przyszłych pokoleń. W OneMulti świetnie rozumiemy znaczenie wiedzy i doświadczenia w zakresie ESG i sustainability w komunikacji społecznej, dlatego bez wahania dołączyliśmy do tej ważnej międzynarodowej inicjatywy. Różnice czasowe czy geograficzne nie miały tu znaczenia, a wspólna praca w czasie rzeczywistym przełożyła się na efektywność działań, umocniła więzi między zespołami profesjonalistów na różnych kontynentach oraz zadecydowała o sukcesie całej inicjatywy” – mówi Mariusz Pleban, partner w agencji OneMulti.

Sukces zbiorowego wysiłku PR pokazuje siłę i wpływ zarówno poszczególnych agencji PR, ale także międzynarodowych organizacji branżowych. W czasach, gdy globalne instytucje znajdują się pod lupą, stojąc w obliczu wyzwań — od różnic politycznych po dezinformację — ten projekt jest ważnym głosem na temat działalności globalnych organizacji non-profit i ich wyjątkowej zdolności do mobilizowania społeczeństw oraz wpływania na zmiany.

Jeszcze nie jest za późno na zmianę prognozy pogody na 2050 r. Zapraszamy do działania – pierwszym krokiem jest odwiedzenie strony: https://www.weatherkids.org/