Aktualności

23/02/2024

Nowy Zarząd ZFPR na lata 2024-2026

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Związku Firm Public Relations, które odbyło się 22 lutego 2024 roku, wybrano nowy Zarząd, w którego skład weszło pięć kobiet, reprezentantek czołowych agencji public relations w Polsce. Prezeską została Katarzyna Życińska (CEO 38 Content Communication). W Zarządzie znalazły się również Helena Korniejew (Partner, Big Picture), Daria Tworek (Managing Partner, Publicis Consultants), Iga Wilczyńska-Zygadlewicz (Public Affairs Director, Grayling Poland) oraz Agata Zeman (Dyrektor Zarządzająca, 24/7Communication), które będą pełniły funkcje Wiceprezesek.

Bardzo się cieszę, że otrzymałam od członków ZFPR mandat do kierowania tak ważną organizacją branżową, jaką jest Związek Firm PR. Jednym z głównych celów nowego Zarządu będzie wzmocnienie pozycji agencji PR, jako wiarygodnego partnera biznesowego, oferującego strategiczne doradztwo, a także dbanie o najwyższe standardy etyczne branży. Ważnym aspektem naszych działań będzie również kontynuacja projektów ZFPR skierowanych do młodych osób, które dopiero poszukują swojej ścieżki zawodowej i wskazanie im możliwości rozwoju w agencjach public relations. Trzecim obszarem, na który położymy szczególny nacisk będzie współpraca Związku z sektorem publicznym  – podkreśla Katarzyna Życińska, Prezeska ZFPR.

Katarzyna Życińska – CEO i założycielka 38 Content Communication, która z sukcesem wdraża i realizuje kompleksowe strategie komunikacyjne. Wcześniej związana ze Starcom MediaVest Group, a także Grupą Eurozet. Specjalistka w zakresie budowania i wdrażania strategii public relations w innowacyjnym ujęciu oraz podnoszenia efektywności działań komunikacyjnych. Katarzyna Życińska trzykrotnie otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie AD WO/MAN Roku 2020, 2021 i 2022 organizowanym przez magazyn Press. Przez ostatnie trzy lata pełniła funkcję Wiceprezeski Związku Firm PR. Jest współautorką raportu ZFPR „PR to nie propaganda”.

Helena Korniejew – z branżą PR związana jest od 2010 roku. W Big Picture obecna od pierwszego roku istnienia agencji. Przez lata pełniła funkcję Strategic Directora, a w 2023 roku objęła udziały i stanowisko Partnera firmy. Wspólnie z Hanną Waśko odpowiada za zarządzanie agencją, strategiczne kierunki rozwoju, budowę zespołu, a także doradztwo strategiczne dla kluczowych klientów. Jej zawodowe korzenie to projekty trendsetterskie i lifestyle. Przez lata jako strateżka, zajmowała się tworzeniem i egzekucją działań wizerunkowych dla tzw. love brands.

Daria Tworek – pełniąca rolę partnera zarządzającego w Publicis Consultants z agencją związana jest od ponad pięciu lat, zaś z branżą PR od ponad 12 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w agencjach komunikacyjnych, jak i po stronie biznesu oraz administracji. Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji dla firm i marek oraz planowaniu taktycznych kampanii komunikacyjnych. Pracowała m.in. dla klientów z sektora energetycznego, transportowego, branży automotive, retail jak również FMCG i sektora rolno-spożywczego, realizując przy tym także międzynarodowe kampanie komunikacyjne na rynkach europejskich i w państwach północnej Afryki.

Iga Wilczyńska-Zygadlewicz – w Grayling Poland zarządza działem Public Affairs. Z branżą doradztwa komunikacyjnego jest związana od ponad 10 lat. Specjalizuje się w projektach z obszaru advocacy i zarządzania relacjami z interesariuszami, które realizowała m.in. dla klientów z branży energetycznej, przemysłowej, e-commerce, platform online i innych. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauki polityczne, studiowała również na Radboud University Nijmegen w Holandii.

Agata Zeman – ma kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze strategicznego doradztwa wizerunkowego dla Klientów w Polsce i za granicą. Jest Dyrektor Zarządzającą w agencji 24/7Communication, w której zarządza zespołem 70 konsultantów, wspólnie z którymi buduje zaufanie, będące podstawą rozwoju biznesu, dla Klientów branży farmaceutycznej, energetycznej, spożywczej i nowych technologii. Odpowiada za wprowadzanie nowych rozwiązań i kompetencji do oferty agencji (od digital, produkcji contentu, ESG po PA). Pod jej skrzydłami agencja sięgała kilkunastokrotnie po najważniejsze nagrody branżowe. W 2019 roku agencja została uznana za „najbardziej innowacyjną agencję PR w Polsce” (wg M&M), w 2021 oraz w 2023 otrzymała Tytanowy Spinacz jako „Najlepsza agencja” w konkursie Złote Spinacze. Agata zasiadała w jury konkursów Effie Poland, Złote Spinacze, Young Creatives oraz See and Say. Dwukrotnie nominowana do nagrody AdWoman 2020 i 2023 roku. Przed dołączeniem do agencji 24/7Communication, zdobywała międzynarodowe doświadczenie w agencjach PR we Francji i w Azji oraz w instytucjach administracji publicznej tj.w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki w Polsce.

Kadencja obecnego Zarządu obejmuje lata 2024–2026. Zgodnie ze statutem ZFPR do kompetencji Zarządu należy m. in.: planowanie i kierowanie bieżącą pracą Związku, reprezentowanie Związku na zewnątrz, zarządzanie majątkiem i funduszami oraz podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa w Związku.