Aktualności

26/03/2018

Trzy agencje dołączyły do ZFPR

Wraz z początkiem 2018r. do Związku Firm Public Relations dołączyły trzy agencje – 38PR & Content Communication, Brandscope oraz CEC Government Relations. Obecnie członkami Związku jest 38 firm – głównie z województwa mazowieckiego, ale także małopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz  pomorskiego.

Do agencji członkowskich ZFPR dołączyła Grupa 38PR & Content Communication. W ramach Grupy funkcjonują cztery dywizje: public relations – 38PR, mediowa – 38media, produkcyjna – 38production i digitalowa – 38digital. Grupa zajmuje się kompleksową opieką nad wizerunkiem firm i instytucji, a jej specjalnością są niestandardowe działania komunikacyjne oparte na obecności marek klientów w kontencie mediowym. Agencja powstała w 2010 roku, zatrudnia obecnie ponad 30 osób i posiada biura w Łodzi oraz w Warszawie. „Przystąpienie do ZFPR jest przemyślaną decyzją wynikającą z przywiązania do wartości, którą jest jakość – niezbędny element działań PR. To naturalny krok w rozwoju agencji. Jako firma o silnych podstawach biznesowych, ale i etycznych chcemy współtworzyć standardy i dobre praktyki dla branży public relations w Polsce.” – Katarzyna Życińska, Prezes Zarządu 38PR.

Do Związku dołączyła także pomorska agencja Brandscope. Firma koncentruje się na 3 podstawowych branżach: rynek usług finansowych, nieruchomości komercyjne, BPO/SSC. W ramach agencji działa również zespół polsko-ukraińskich specjalistów dedykowany budowaniu wizerunku klientów do Ukraińców. Agencja wspiera biznes swoich klientów projektując i wdrażając komunikację do rynku od 2010 roku. Siedzibą firmy jest Trójmiasto (Sopot od 2018 r.). Brandscope ma również oddział w Krakowie. „Jesteśmy bardzo dumni z faktu reprezentowania pomorskich agencji PR w ogólnopolskiej organizacji branżowej. Jestem pewien, że przystąpienie Brandscope do ZFPR będzie kolejnym impulsem do wymiany doświadczeń i prowadzenia dyskusji dotyczącej analizy potrzeb różnych segmentów rynku PR. Mamy świadomość głębokich zmian, które dotykają wszystkich graczy bez względu na skalę ich działalności. Deklarujemy swój udział we wszystkich pracach Związku, które służą poprawie otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują agencje.” – Wojciech Wężyk, Partner Zarządzający Brandscope.

Na początku marca do grona członków ZFPR dołączyła także agencja CEC Government Relations oferująca pełen zakres usług public relations i public affairs. Poprzez sieć swoich biur w Warszawie, Pradze Bratysławie, Budapeszcie, Bukareszcie, Sofii i Kijowie, oferuje zintegrowane kampanie lobbingowe i z zakresu komunikacji strategicznej na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim.

CEC jest w pełni niezależną agencją, posiadając własne biura w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Bułgarii oraz współpracując z partnerami w Rumunii, Krajach Bałtyckich i na Ukrainie. Ma rozwinięte relacje z globalnymi agencjami public affairs w Wielkiej Brytanii, Brukseli oraz USA. Zakres usług m.in. działania lobbingowe dotyczące kluczowych obszarów legislacyjnych, doradztwo w zakresie relacji rządowych i samorządowych, budowanie koalicji, grassroots lobbying i kampanie UE, public relations i komunikacja kryzysowa. „Jako jedna z najstarszych firm działających w obszarze Public Affairs w kraju oraz regionie CEE jesteśmy głęboko przekonani, iż przystąpienie do ZFPR to świetny krok w stronę rozwoju naszej firmy oraz możliwość wymiany doświadczeń z branżą. Mając na uwadze nasze silne korzenie Public Affairs zamierzamy być aktywnym reprezentantem ZFPR zarówno na polach public relations oraz komunikacji korporacyjnej.” – Marek Matraszek, Chairman CEC Government Relations

 

ZFPR jako reprezentacja branży public relations zrzesza agencje PR z całej Polski.