Aktualności

29/04/2020

Stanowisko Zarządu ZFPR

Stanowisko Zarządu ZFPR w sprawie zmian zakresów pracy i wynagrodzenia firm PR w kontekście epidemii koronawirusa

Zarząd Związku Firm PR, bazując na przyjętych przez Związek zasadach, wyraża niezmienne stanowisko, że warunki współpracy firm członkowskich z ich klientami powinny adekwatnie odzwierciedlać relację zakresu świadczeń do wynagrodzenia agencji. Przyjęty przez Związek Kodeks Dobrych Praktyk w punkcie 10. mówi, że: „Firmy PR stosują przejrzystą wycenę usług, bazującą na kosztach świadczeń profesjonalnych oraz na zdrowych zasadach prowadzenia biznesu, zgodnie z modelem <<fair-market-value>>”.

W opinii Zarządu Związku, powyższa zasada ma zastosowanie w każdych okolicznościach. Również obecnie, kiedy branża PR i jej klienci mogą doświadczać trudności. Biznes PR oparty jest na pracy ludzi – konsultantów, dlatego w zakresie kosztów opiera się głównie na składnikach osobowych. Zasady relacji pomiędzy agencją i jej pracownikami są ściśle określone i kontrolowane przez prawo. Stąd nie jest możliwe utrzymanie takiego samego poziomu obsługi przy równoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia agencji. Jako odpowiedzialny pracodawca agencja nie może sobie pozwolić na zmniejszenie poziomu wynagrodzeń pracowników i jednoczesne egzekwowanie od nich takiego samego zakresu pracy.

Agencja może natomiast, w sytuacjach szczególnej konieczności, realizować tylko te aktywności, które są niezbędne do normalnego i bezpiecznego funkcjonowania firmy bądź marki klienta. W takich sytuacjach agencja może także w zamian dotychczasowych aktywności, realizować uzgodnione zadania, które nie były dotąd objęte przedmiotem umowy z klientem. W ten sposób relacja zakresu obsługi do wynagrodzenia pozostaje na adekwatnym poziomie.

Argumentując słuszność takiego modelu współpracy, Związek Firm PR wspiera integralność branży w czasie pandemii i wyzwań jej towarzyszących. Jednym z takich wyzwań jest utrzymanie kadr, mogących z powodzeniem zapewnić klientom kontynuację i najwyższą jakość obsługi w przyszłości. Rozumiemy, że konieczność adaptacji do bieżącej sytuacji i potrzeba redefinicji priorytetów, to także wyzwania, przed którymi staje wielu naszych klientów. My ze swej strony jesteśmy otwarci i gotowi do szukania rozwiązań, godzących interesy obu stron. Dlatego apelujemy do rynku i klientów o solidarność i współpracę, które pomogą nam wszystkim.