Aktualności

23/09/2019

Powołano nową Radę Etyki PR

Związek Firm Public Relations wraz z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations powołały nową Radę Etyki PR na trzyletnią kadencję obejmującą lata 2019-2022. ZFPR delegował do Rady dwóch reprezentantów agencji członkowskich – Hannę Waśko i Przemysława Mitraszewskiego oraz jednego niezależnego eksperta dr. Łukasza Przybysza. PSPR wzbogacił skład Rady o dwie osoby zrzeszone w tej organizacji – Wojciecha Dąbrówkę oraz Adama Łaszyna.

Do głównych zadań Rady Etyki PR (REPR) należy wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży PR, a także wydawanie orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych ze standardami etyki profesjonalnej. Tryb pracy Rady Etyki PR określa Regulamin.  

Członkowie REPR powołani przez zarząd ZFPR:

  • Hanna Waśko – Właścicielka agencji Big Picture, Wiceprezeska ZFPR.
  • Przemysław Mitraszewski – Współzałożyciel i prezes zarządu Lighthouse, Przewodniczący Rady ZFPR.
  • Dr Łukasz Przybysz – Medioznawca, politolog, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkowie REPR powołani przez zarząd PSPR:

  • Wojciech Dąbrówka – Rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej.
  • Adam Łaszyn – Prezes i założyciel agencji Alert Media Communications.

Więcej informacji na www.repr.pl