Aktualności

14/07/2021

Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR – nowa inicjatywa branżowa

We współpracy ze Związkiem Firm Public Relations powstał Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR (KDPR). Organizację tworzy grupa doświadczonych liderów ds. relacji korporacyjnych wiodących podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce. 

Celem działania KDPR jest zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób pracujących w branży public relations w firmach/korporacjach oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych. Ma także oddziaływać na branżę PR w celu jej dalszego rozwoju na poziomie edukacji, kształcenia i standardów branżowych oraz kształtować dialog pomiędzy usługobiorcami i usługodawcami PR w Polsce.

– Powstanie KDPR to jedno z najważniejszych wydarzeń na rynku PR w przeciągu ostatnich kilku lat. Wierzymy, że ta dopiero powstająca organizacja będzie kluczowym elementem spajającym ekosystem PR w Polsce, tworząc platformę do otwartego i szczerego dialogu między agencjami i klientami na zupełnie nowym, profesjonalnym poziomie. Warto podkreślić, że już na początkowym etapie inicjatywy w Klubie możemy znaleźć ekspertów z ogromnym doświadczeniem w komunikacji korporacyjnej, reprezentujących najważniejsze sektory polskiej i światowej gospodarki. W imieniu wszystkich agencji zrzeszonych w ZFPR pragnę przekazać, że kibicujemy, trzymamy kciuki i deklarujemy wsparcie, kiedykolwiek będzie go potrzebować – mówi Sebastian Stępak, Prezes Związku Firm Public Relations.

Członkami założycielami KDPR są:

 • Stefan Bogucki (Revolut, Senior Communications Manager, CEE)
 • Magdalena Brzezińska (Grupa Żywiec, Corporate Affairs Director)
 • Michał Fura (UPC, Public Affairs & Policy Director)
 • Marcin Gruszka (Allegro, Head of Comms)
 • Marta Jóźwiak (Google, Head of Communications, CEE)
 • Agnieszka Kępińska-Sadowska (Mondelez, Senior Area Manager Corporate & Government Affairs Central Europe, Poland, Baltics)
 • Olaf Krynicki (Samsung, Director of Communications)
 • Maciej Lasoń (Unilever, Head of Communication East Europe, Board Member)
 • Małgorzata Mejer (Procter & Gamble, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, CEE)
 • Arkadiusz Mierzwa (Jeronimo Martins Polska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR sieci Biedronka)
 • Marta Pokutycka-Mądrala (Nationale-Nederlanden, Corporate Affairs and PR Director)
 • Jan Ściegienny (Facebook, Communications Director, CEE)
 • Anna Wiśniewska (Skanska, Marketing and Communications Director)

– Bardzo się cieszę, że taka oddolna inicjatywa powstaje, która połączy doświadczenia, ekspertyzę i wiedzę osób, które na co dzień pracują w różnorodnych instytucjach i niezależnie od branży mierzą się ze zbliżonymi wyzwaniami. Liczę, że ta nowo powołana platforma współpracy i wymiany myśli przyniesie wiele korzyści i wpłynie na jeszcze większą profesjonalizację rynku PR – mówi Marta Pokutycka-Mądrala (Nationale-Nederlanden, Corporate Affairs and PR Director)

Jak dodaje Stefan Bogucki (Revolut, Senior Communications Manager, CEE): – Wymiana wiedzy w zakresie najlepszych praktyk i standardów w komunikacji jest bezcenna. Przykładowo, branża finansowa może czerpać z rozwiązań komunikacji marketingowej, które sprawdziły się już w branżach e-commerce, technologicznej lub FMCG. Ciekawym kierunkiem współpracy, dla firm i agencji, jest też promocja Polski jako hubu, gdzie powinny trafiać budżety PR i PA na obsługę całego regionu CEE i Europy.

Instytucjonalne i organizacyjne wsparcie zapewnił Klubowi Związek Firm Public Relations, który dąży do wspólnego wypracowania formuły pozwalającej na zorganizowany dialog pomiędzy sektorem usługodawców i usługobiorców działań PR. Początkowa agenda programowa KDPR obejmuje dwa projekty: standaryzację mierzenia efektywności działań PR oraz analizę zmian w kulturach organizacyjnych firm i korporacji post-Covid, a także ich wpływ na transformację komunikacji z pracownikami i klientami. Raporty zawierające wnioski z w/w prac zostaną opublikowane jesienią br.

– Jesteśmy świadkami dużych zmian w kulturach organizacyjnych naszych firm, jakie spowodowała pandemia, które już mają i będą miały znaczący wpływ na sposób, w jaki komunikujemy się wewnętrznie, a także z naszymi klientami, partnerami, interesariuszami. Pogłębiona analiza tych zmian, wymiana najlepszych praktyk, oraz jak wpłyną one na sposób mierzenia reputacji naszych organizacji, a w konsekwencji całą branżę PR, to część prac naszej grupy, na które najbardziej czekam – mówi Agnieszka Kępińska-Sadowska (Mondelez, Senior Area Manager Corporate & Government Affairs Central Europe, Poland, Baltics).

Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR jest formułą otwartą. Przyjęcia nowych członków będą się odbywać na wniosek kandydatów poparty rekomendacją dwóch członków wprowadzających i przy spełnieniu minimalnych wymagań gwarantujących posiadanie niezbędnego doświadczenia.