Jak przenieść komunikację w całości do internetu i wystartować z dużym hukiem? – ZFPR.PL

Szkolenia online

Jak przenieść komunikację w całości do internetu i wystartować z dużym hukiem?

Wykładowcy:
Najbliższe terminy:
Opis kursu:

W wyniku koronawirusa bardzo zmienił się obszar komunikacji. Komunikacja online w błyskawicznym tempie stała się głównym, czy wręcz jedynym kanałem komunikacji dla wszystkich firm, nawet tych długo opierających się cyfrowej transformacji. Nawet kiedy pandemia przeminie, świat nie będzie już taki sam - także świat komunikacji i PR. Szkolenie ma na celu pomóc w przeniesieniu i adaptacji Waszych działań do kanałów cyfrowych. Omówimy ich specyfikę, pamiętając o pryncypiach, bo przecież komunikat jest zawsze nadrzędny w stosunku do kanału.
Zaprezentujemy Wam technologie, opiszemy jak działają i damy narzędzia pomagające w podejmowaniu decyzji.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Cena dla członków ZFPR:

300 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

400 zł + VAT

Wymagania wstępne:

brak

Wiedza:

Po zakończeniu modułu absolwent posiada podstawową wiedzę w poniższym zakresie:
• jaka jest specyfika i ryzyka komunikacji firm online w najpopularniejszych kanałach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, strona internetowa / blog)
• czym charakteryzują się bardziej niszowe kanały i w jakich sytuacjach mają sens (Quora, Medium, Slideshare, Tinder)
• co zmieniło się w przypadku komunikacji wykorzystującej influencerów i celebrytów
• jakie są dostępne sposoby komunikacji na żywo (live, stories, webinary, itd.) i jakie technologie je wspomagają
• w jaki sposób rozpocząć komunikację z dużym hukiem, nawet przy ograniczonych środkach
• i jak szybko zoptymalizować istniejące już profile i inne zasoby
• co się zmieniło w zachowaniach użytkowników i strategiach komunikacji po wybuchu COVID-19
• jakie są udane przykłady szybkiej transformacji polskich firm do kanału online
Uczestnicy uzyskają także pomoc w rozwiązaniu problemów i dylematów, z którymi mierzą się we własnej codziennej pracy.

Umiejętności:

Po zakończeniu modułu absolwent potrafi:
• rozpoznawać szanse i ryzyka związane z poszczególnymi kanałami
• dobrać kanał komunikacji do komunikatu i jego celów
• przeanalizować dotychczasową strategię i taktyki komunikacji online własnej firmy
• wychwycić najpoważniejsze błędy i niedociągnięcia w stosowanych działaniach w obliczu pandemii
• założyć i zoptymalizować profile firm i osób na poszczególnych platformach
• gdzie szukać więcej informacji

Zawodowe kompetencje:

Po zakończeniu modułu absolwent dobrze rozumie specyfikę komunikacji online i jej zmiany w szybko zmieniającym się otoczeniu. Potrafi podejść krytycznie i merytorycznie ocenić działania własnej firmy i jej partnerów, a także wskazać kierunki poprawy i optymalizacji. Zna także podstawy technologiczne i wie, gdzie znaleźć znacznie więcej potrzebnych informacji.

Treści programowe:

3 bloki po 45 min, w których będziemy przeplatać teorię oraz części praktyczne i aktywizujące, w tym odwołania do studiów przypadku.
• Jak pandemia zmienia konsumentów, firmy i komunikację
• Podstawowe kanały i ich optymalizacja
• Wykorzystanie kanałów i form nietypowych

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia kładą duży nacisk na praktykę, w tym demonstracje technologii, ćwiczenia i formy interaktywne (quizy, głosowania). Będziemy odwoływać się do sytuacji kampanii i firm uczestników oraz problemów, z którymi oni się stykają, zgodnie z wiedzą pozyskaną w ankiecie szkoleniowej. W celu lepszej aktywizacji poszczególnych uczestników szkolenie będzie prowadzone przez 2 osoby, główny trener będzie wspierany przez asystentkę.

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Ankieta do wypełnienia przed zajęciami – potrzeby szkoleniowe + wejściowy poziom kompetencji

Regulamin