Benefity dla członków ZFPR – ZFPR.PL

Członkostwo

Wartość nadrzędna:
– przynależenie do głównego nurtu branży;
– znak jakości (członek ZFPR, member of ICCO);
– współtworzenie segmentu profesjonalnej praktyki public relations.

Korzyści podstawowe:
– możliwość oddelegowania członka kierownictwa firmy do składu jury konkursu Złote Spinacze;
– możliwość prowadzenia za wynagrodzeniem wybranego bloku merytorycznego w ramach Akademii LSPR i/lub zajęć otwartych w ramach oferty szkoleniowej ZFPR;
– pakiet zniżek członkowskich m.in. na: zgłoszenie prac do konkursu Złote Spinacze i ICCO Global Awards; udział w imprezach organizowanych przez ZFPR i ICCO jak Gala Złote Spinacze, ICCO Summit i ICCO Global Awards Gala; udział w imprezach, w których ZFPR jest partnerem merytorycznym.

Wsparcie dla rozwoju biznesu:
– benchmarking – możliwość porównywania wybranych metryk biznesowych z tzw. peer grupą z branży. Obecnie monitoring mediów IMM, badanie wysokości płac i ranking fee. W przyszłości porównanie takich parametrów biznesowych jak SU, CP, billability czy SCR;
ICCO Agency Finder – wsparcie w pozyskiwaniu biznes leadów z Polski i z rynków zagranicznych;
– w przyszłości system certyfikacji CMS.

Oddziaływanie na branżę – profesjonalizowanie rynku ofertodawców i ofertobiorców:
Biała Księga i Dialog Branżowy;
– oddziaływanie na proces legislacyjny poprzez członkostwo w Lewiatanie i własne relacje instytucjonalne.

Inne wartości niematerialne:
– Networking – wiedza o rynku i jego głównych uczestnikach. Nieograniczone możliwości budowania sojuszy i aliansów do projektów konsolidacyjnych włącznie.
– Ekspozycja – możliwość realizowania branżowych projektów edukacyjnych pod własnym nazwiskiem przy wykorzystaniu mechanizmów promocyjnych Związku. Możliwość zostania w ten sposób liderem wybranej zmiany w branży.