Public Affairs w praktyce – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Public Affairs w praktyce

Wykładowcy:
Opis kursu:


Zdanie, które najlepiej oddaje znaczenie Public Affairs dla firm mówi, że „jeśli nie siedzisz przy stole, przy którym toczą się ważne dyskusje, to prawdopodobnie to Ty jesteś w Menu”.

To właśnie dzięki Public Affairs firmy mogą budować relacje i inicjować dialog z kluczowymi interesariuszami, który pomaga tworzyć przychylny klimat dla ich argumentów i celów biznesowych. Wsparcie eksperta Public Affairs może okazać się kluczowe m.in. kiedy firma planuje wprowadzić na rynek nowe produkty czy usługi, chce wybudować nową fabrykę czy też wzmocnić reputację w wybranym sektorze. Public Affairs to też możliwość oddziaływania na otoczenie publiczne, kiedy istnieje ryzyko, że nowe regulacje mogą negatywnie wpływać na bieżące funkcjonowanie firmy lub jej dalszy rozwój.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoja wiedzę w zakresie prowadzenia działań Public Affairs, poznając różne aspekty i mechanizmy działań, ale też rozwijać swoje kompetencje na przykładzie konkretnych studiów przypadku nagrodzonych m.in. w ramach konkursu Złote Spinacze ZFPR. Szkolenie może być kolejnym etapem rozwijania kompetencji PA po ukończeniu Akademii LSPR.

Regulamin

Liczba godzin:

6 x 45 min

Poziom kursu:

średnio zaawansowany

Cena dla członków ZFPR:

1290 zł netto + VAT / osoba

Cena dla pozostałych podmiotów:

1590 zł netto + VAT / osoba

Wiedza:

Uczestnicy, dzięki interaktywnej i warsztatowej formule szkolenia:
• poznają modele działań PA oraz procesy planowania i wdrażania strategii w oparciu o wyznaczone cele i różne scenariusze;
• omówią procesy tworzenia prawa i mechanizmy decyzyjne, dzięki czemu będą mogli proaktywnie monitorować i reagować na zmiany regulacyjne na szczeblu krajowym czy samorządowym;
• zdobędą praktyczne umiejętności mapowania kluczowych interesariuszy i potencjalnych partnerów dla działań PA oraz mechanizmy współpracy;
• poznają kluczowe narzędzia współpracy i kanały komunikacji w procesach Public Affairs, analizując konkretne przykłady kampanii PA;
• przygotują się, poprzez pracę zespołową w oparciu o case studies, do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w swojej firmie, w przypadku wyzwania związanego z obszarem Public Affairs i potrzebą jej aktywnego zaplanowania i wsparcia;
• będą świadomi regulacji i standardów związanych z działaniami Public Affairs, co pozwoli zniwelować potencjalne ryzyka w ramach organizacji/projektu.