Kryzysowa prewencja i zasady komunikacji w kryzysie – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Kryzysowa prewencja i zasady komunikacji w kryzysie

Opis kursu:

Praktycy public relations od dekad podkreślają jak ważne jest dobre przygotowanie do kryzysu zanim ten nastąpi. Tymczasem życie pokazuje, że o kryzysie najczęściej przypominamy sobie kiedy trwa on w najlepsze a procedury, które posiada firma są bezużyteczne, bo nie były aktualizowane od wielu lat. Stres, presja czasu, zaskoczenie, brak wyraźnego planu i osób odpowiedzialnych – to częsta „sytuacja wyjściowa” firm, które szukają pilnej pomocy / doradztwa w kryzysie. To także idealne warunki do dalszego rozwoju krytycznej sytuacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć w jaki sposób uniknąć reputacyjnych ryzyk (ergo: nie dać się zaskoczyć), jak skutecznie monitorować potencjalne zagrożenia i co robić, aby nie przerodziły się w kryzys oraz jakie narzędzia warto posiadać na wypadek, gdyby „mleko się już wylało”. W czasie zajęć uczestnicy poznają nie tylko skuteczne zasady kryzysowej prewencji, ale także podstawowe reguły komunikacji kryzysowej, w tym także (czy raczej przede wszystkim) w mediach społecznościowych. Całość ilustrowana jest licznymi przykładami z rynku i w oparciu o wieloletnie doświadczenia prowadzących szkolenie.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w symulacji kryzysu, w którym, jak to w prawdziwym kryzysie, na początku zakres informacji jest szczątkowy, ale sytuacja rozwija się dynamicznie i z każdą minutą coraz bardziej się komplikuje.
Zadaniem uczestników w tych okolicznościach będzie m.in.:
• zarekomendowanie najpilniejszych działań na pierwsze minuty kryzysu,
• określenie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji,
• identyfikacja interesariuszy oraz wskazanie kanałów komunikacji,
• rekomendacja strategii (proaktywna czy reaktywna),
• opracowanie kluczowych przesłań, oświadczenia prasowego oraz Q&A,
• przekazanie mediom wypracowanego stanowiska (ćwiczenie z kamerą i mikrofonem).

Regulamin

Liczba godzin:

8 x 45 min

Poziom kursu:

średnio zaawansowany

Cena dla członków ZFPR:

1290 zł netto + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

1590 zł netto + VAT

Najbliższe terminy:
Wiedza:

Szkolenie przybliży uczestnikom następujące zagadnienia:
• podstawowe definicje kryzysu - kryzys dziś i 10 lat temu,
• czym się różni kryzys komunikacyjny od zagrożenia,
• prewencja kryzysowa – jak zbudować system zarządzania ryzykiem,
• identyfikacja i mapowanie ryzyk,
• monitoring ryzyk,
• alertowanie,
• efektywny przepływ informacji,
• podstawowe zasady komunikacji w kryzysie (DOs&DON’Ts).

Umiejętności:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
• identyfikować kluczowe ryzyka reputacyjne dla swojej marki,
• odpowiednio kalibrować monitoring mediów i Internetu, uruchomić system alertów,
• wykorzystywać w codziennej pracy narzędzia prewencji kryzysowej i monitorować zagrożenia reputacyjne,
• opracować plan komunikacji kryzysowej przy wykorzystaniu kluczowych narzędzi,
• dobrać odpowiednie narzędzia i kanały i opracować materiały komunikacyjne na wypadek kryzysu,
• opracować podstawowe materiały komunikacyjne tj. QA i stanowisko dla mediów oraz przygotować się do reprezentowania marki w mediach.

Treści programowe:

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
• Podstawowe definicje – kryzys dziś a 10 lat temu, czym się różni kryzys od zagrożenia.
• Studia przypadków: przykłady sytuacji kryzysowych obserwowanych z perspektywy zewnętrznego odbiorcy.
• Prewencja kryzysowa – jak zbudować system zarządzania ryzykiem. Identyfikacja i mapowanie ryzyk, monitoring, system alertów, przepływ informacji.
• Podstawowe zasady komunikacji w kryzysie.
• Kryzysy w mediach społecznościowych.

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Symulacja kryzysowa – praca w podziale na zespoły.
Sytuacja kryzysowa jest dynamiczna i w trakcie prac (analogicznie do prawdziwego kryzysu) pojawiają się nowe informacje, które należy uwzględnić w planie komunikacji. Zadaniem każdego z zespołów będzie:
• zarekomendowanie najpilniejszych działań,
• określenie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji,
• identyfikacja interesariuszy + wskazanie kanałów komunikacji,
• rekomendacja strategii (proaktywna czy reaktywna),
• opracowanie kluczowych przesłań, oświadczenia prasowego oraz Q&A,
• przekazanie mediom wypracowanego stanowiska (ćwiczenie z kamerą i mikrofonem).

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na umiejętnościach praktycznych. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, ilustrowanym licznymi przykładami „z życia”, uczestnicy w podziale na grupy biorą udział w symulacji kryzysu, wcielając się w członków sztabu kryzysowego. Jego zadaniem jest wypracowanie i wdrożenie najpilniejszych działań chroniących reputację firmy, która mierzy się właśnie z narastającym kryzysem.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Akademia LSPR:
• Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych.
• Strategia komunikacji w teorii oraz w praktyce.
• Kontakty z mediami i trening medialny.
• Efektywne relacje z mediami.

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Specyfika kryzysowa mediów społecznościowych, zarządzanie komunikacją w kryzysie, strategie w PR, praktyka kryzysowa, komunikacja korporacyjna, budowa relacji z mediami.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Przykłady z rynku (nagłośnione medialnie kryzysy) i pochodzące z wieloletniej praktyki prowadzących (zanonimizowane bądź omawiane za zgodą klientów).