Nowe media i influencer marketing – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Nowe media i influencer marketing

Wykładowcy: Opis kursu:

Kurs wprowadzi uczestnika w podstawy wiedzy o mediach społecznościowych, prezentując zmiany w konsumpcji mediów oraz treści, jakie zachodzą wśród konsumentów. Uczestnik zapozna się z wiodącymi mediami społecznościowymi w 2019 roku: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube czy Snapchat. Zaprezentowane zostaną także podstawy działań transmediowych. W drugiej części kursu uczestnik zostanie wprowadzony w zagadnienia związane z influencer marketingiem. W jej trakcie pozna cele jakie tego typu działania marketingowe mogą realizować, narzędzia oraz metody selekcji twórców do kampanii, metodzy działań z influencerami, a także sposoby mierzenia efektywności oraz metody współpracy z internetowymi twórcami treści. Uczestnik zapozna się także z najnowszymi kampaniami, które wyznaczają kierunek i trendy w tej dziedzinie marketingu.

Poziom kursu:

podstawowy

Liczba godzin:

3x45min

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Korzyści dla uczestnika:

Wiedza:

Uczestnik pozna najnowsze trendy oraz zagadnienia w świecie mediów, zrozumie istotę i filozfię działania mediów społecznościowych, zapozna się z najważniejszymi serwisami społecznościowymi oraz ich możliwościami, a ponadto pozna ideę transmediowości. • Kluczowe media społecznościowe i ich specyfika oraz możliwości do wykorzystania w komunikacji z odbiorcami • Facebook, Twitter, Instagram i IGTV, YouTube • Transmediowość • Tworzenie treści na poszczególne platformy • Panel reklamowy Facebook Ads • Założenia influencer marketingu • Klasyfikacja influencerów • Wartości jakie daje udział influencerów w kampaniach • Selekcja influencerów do kampanii • Mierzenie kampanii z influencerami •Ryzyka w trakcie pracy z influncerami • Przydatne narzędzia

Umiejętności:

• Dobranie platform komunikacji społecznościowych do potrzeb marki • Planowanie kierunku działań w mediach społecznościowych • Planowanie kampanii transmediowej • Planowanie kampanii z udziałem influencerów • Selekcja influencerów do kampanii • Mierzenie oraz narzędzia przydatne w prowadzeniu kampanii z influencerami

Zawodowe kompetencje:

Kurs pozwoli uczestnikom zrozumieć współczesny ekosystem mediów cyfrowych i nabrać empatii w stosunku do odbiorców komunikacji, by była ona skuteczniejsza, a także w kontaktach z influencerami, by sprawnie planować kampanie z ich udziałem. Jednocześnie, wiedza nabyta w trakcie kursu pozwoli weryfikować obecne założenia komunikacji i argumentować ich usprawnianie w ramach organizacji biznesowej.

Treści programowe:

1. Zmiany w świecie mediów.
2. Specyfika mediów społecznościowych i ich wpływ na komunikację
3. Facebook i jego możliwości
4. Twitter i jego możliwości
5. Instagram i jego możliwości
6. YouTube i jego możliwości
7. Transmediowość
8. Kim jest influencer i rodzaje influencerów
9. Cele realizowane przez influencer marketing
10. Sposób pracy z influencerami
11. Przykłady najlepszych kampanii

Sposób zaliczania zajęć:

Uczestnik kursu na koniec zajęć otrzyma zadanie zaliczeniowe, w którym będzie musiał wykorzystać pozyskaną wiedzę na przykładzie wybranej przez siebie (realnej lub fikcyjnej) marki, przygotowując wstępny plan komunikacji w nowych mediach.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.