Event marketing, sponsoring – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Event marketing, sponsoring

Wykładowcy: Opis kursu:

Strategie komunikacji zintegrowanej w części zawierają wydarzenia event marketingu. Wymagają one zabiegów koncepcyjnych oraz organizacyjnych. To działania polegające na określeniu celów, budowie harmonogramu, kwestiach umów ze zleceniodawcą oraz partnerskich, zarządzaniem przedsięwzięciem. Od 2020 dodatkowym wyzwaniem stały się kwestie obostrzeń pandemicznych powodujące konieczność planowania scenariusza uwzględniającego dynamikę sytuacji oraz umiejętności szybkiego reagowania podczas realizacji przedsięwzięcia. W czasie zajęć uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, czym jest event marketing oraz jakie są zasady konstruowania wydarzeń. W praktycznym ujęciu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z kwestiami organizacyjno-technicznymi oraz prawnymi.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

Podstawowy

Wymagania wstępne:

brak

Wiedza:

Uczestnik zajęć:
- Pozna podstawy projektów event marketingu, etapy ich budowy oraz realizacji.
- Pozna podstawy projektów sponsoringowych z uwzględnieniem aspektów prawnych i obszarów ryzyk.

Umiejętności:

Uczestnik kursu będzie rozumiał zasady i mechanizmy event marketingu oraz sponsoringu. Uczestnik tych zajęć będzie też właściwie przygotowany do tworzenia strategii promocji oraz realizacji zadań w obszarze event marketingu.

Zawodowe kompetencje:

Moduł prezentuje zasady konstruowania zespołów, współpracy w grupach zadaniowych, kooperacji z podmiotami zewnętrznymi oraz zleceniodawcą.

Treści programowe:

Event marketing
1. Rodzaje eventów: eventy, venty online, venty hybrydowe, wydarzenia artystyczne, imprezy integracyjne, pikniki, konferencje , gale.
2. Planowanie i organizacja eventu
a. Cele eventu
b. Harmonogram eventu
c. Scenariusz eventu
d. Umowa z klientem
e. Zespół realizujący projekt oraz podział zadań
f. Narzędzia potrzebne do planowania i monitoringu działań
g. Kwestie prawne: imprezy masowe, kwestie ubezpieczeniem.
3. Partnerzy, sponsorzy, patroni honorowi, patroni medialni, odbiorcy i beneficjenci.
4. Zarządzanie eventem.
a. Przyjazd przed eventem i ostatnie zmiany
b. Kontakt z klientem w czasie eventu
c. Delegowanie zadań i monitoring
d. Monitoring pracy kontrahentów
e. Monitoring standardu obsługi w miejscu eventu
5. Obszary ryzyk.
6. Rozliczenie i zamknięcie projektu.
Sponsoring
1. Rodzaje sponsoringu
2. Obszary sponsorowania i uwarunkowania ich zastosowania
3. Budowa programu sponsoringowego
4. Prawne uwarunkowania działań sponsoringowych
5. Ryzyko w sponsoringu
6. Prawa i obowiązki stron umowy sponsoringowej
7. Metody pomiaru skuteczności sponsoringu

Sposób prowadzenia zajęć:

Wykład z dyskusją

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

• Strategia komunikacji w teorii oraz w praktyce
• Kontakty z mediami i trening medialny
• Nowe media i influencer marketing

Literatura:

1.Rosa G.(red.)(2012): Zarządzanie marketingowe, wyd. C.H.Beck
2.Pomykalski A.(2005): Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wyd.Naukowe PWN
3. Kotler PH.(2017): Marketing 4.0 Era cyfrowa, Wyd.MT Biznes
4.Pogorzelski J.(2008): Pozycjonowanie produktu, Wyd.PWE
5.Jaworowicz M., Jaworowicz P.(2016): Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej,Wyd.Difin
6.Szymański G., Grębosz M., Siuda D. (2016): Social Media marketing, Wyd.Politechnika Łódzka.
7. M. Datko, Sponsoring, Klucz do nowoczesnego marketingu, Wyd. Placet, Warszawa 2012
8. W. Leage, Sports Sponsorship and Marketing Communications, Pearson Education Ltd, Harlow 2005

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Według zainteresowania uczestniczek i uczestników.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Projekty nagrodzone w konkursie Złote Spinacze.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.