Event marketing, sponsoring – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Event marketing, sponsoring

Wykładowcy: Opis kursu:

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

Podstawowy

Wymagania wstępne:

brak

Treści programowe:

1. DOBÓR PRAW SPONSORINGOWYCH

  a. Rodzaje praw sponsoringowych i ich specyfika
  b. Kryteria oceny dopasowania praw sponsoringowych

2. WYCENA PRAW SPONSORINGOWYCH
  a. Przegląd metodologii wyceny praw sponsoringowych
  1. Wartość rynkowa
  2. Wartość mediowa
  b. Kategorie praw sponsoringowych - dobór narzędzi oceny
  1. Ocena ilościowa
  2. Ocena jakościowa

3. EWALUACJA PROJEKTÓW SPONSORINGOWYCH
  a. Wskaźniki efektywności projektów sponsoringowych
  1. Ekwiwalent reklamowy
  2. ROO vs. ROI
  b. Metodologia i narzędzia pomiaru efektywności projektów sponsoringowych
  c. Dobór narzędzi pomiaru efektywności do projektu sponsoringowego

4. TRENDY SPONSORINGOWE NA ŚWIECIE
  a. Aspekty prawne dot. zakupu praw sponsoringowych oraz ochrony przed ambush marketingiem
  b. Rozwój inwentarza sponsoringowego w ramach ofert globalnych organizacji sportowych
  c. Innowacyjne programy sponsoringowe – integracja sponsoringu w marketing-mixie

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.