Brand PR. Budowanie wizerunku marki w świecie 2.0 – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Brand PR. Budowanie wizerunku marki w świecie 2.0

Wykładowcy: Opis kursu:

Po co marce PR? Przecież już prawie nie ma dziennikarzy, a większość publikacji i tak jest płatna. Czy marketing i reklama nie wystarczą, by skutecznie budować i utrwalać wizerunek marki? Jaki jest obecnie cel działań PR? Czy buduje wizerunek marki? Czy można w ogóle mierzyć jego efektywność? Te pytania i komentarze pojawiają się na jakimś etapie współpracy z każdym klientem. W obecnych, zdigitalizowanych czasach, gdzie news sprzed tygodnia jest już archaiczny, a w komunikacji liczy się szybkość, rola PR-u, zwłaszcza brandowego, coraz silniej przenika się z marketingiem. Pojawiają się wątpliwości czy w dobie komunikacji online i social media, gdzie marki rozmawiają głównie z konsumentami za pomocą kanałów social media, marka potrzebuje PR-u? Czy brand PR się kończy, a jego rolę przejmuje całkowicie marketing? A może wprost przeciwnie: rola komunikacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek? W trakcie tego modułu nauczymy się jaka jest rola brand PR-u i jak w sposób efektywnie budować wizerunek marki, umiejętnie łącząc działania z zakresu komunikacji, marketingu, reklamy. Dowiemy się także jak definiować potrzeby komunikacyjne marki, przygotowywać zręby strategii komunikacyjnej i planów działań oraz jak oceniać efektywność prowadzonych kampanii. Moduł ten opiera się na brand PR, ale poruszone też będą tematy związane z komunikacją kryzysową, wewnętrzną oraz CSR. Wiedza z zajęć będzie przydatna dla wszystkich zaczynających przygodę z PR-em, a także dla przedstawicieli działów marketingu oraz digital, którzy mają okazję współpracować z pionami komunikacyjnymi.

Poziom kursu:

podstawowy

Liczba godzin:

3x45min

Wymagania wstępne:

brak

Korzyści dla uczestnika:

Wiedza:

W czasie szkolenia:
• Dowiemy się, CZYM tak naprawdę jest brand PR • Przejdziemy pokrótce historię brand PR od storytellingu do brand discussion • Poznamy podstawy budowania wizerunku marki • Przejdziemy historię budowania różnych marek, na przykładzie wybranych case studies • Omówimy obecne trendy i kierunki komunikacyjne, które mogą kształtować wizerunek marek • Poznamy podstawy budowania strategii komunikacyjnej marki • Dowiemy się jak analizować grupy docelowe komunikacji i dobierać do nich adekwatne narzędzia komunikacyjne • Zobaczmy jak brand PR przenika się z pozostałymi „kategoriami” PR-u: korporacyjnego, kryzysowego, wewnętrznego i CSR-u • Nauczymy się oceniać efektywność prowadzonych działań komunikacyjnych dla marki

Umiejętności:

Po zakończeniu modułu uczestnik kursu będzie potrafił:
• Ocenić propozycję działań z zakresu brand PR pod kątem: efektywności, dopasowania do marki, jej grupy docelowej i wartości
• Opracować spójny plan działań wizerunkowych, efektywnie wykorzystujący działania z zakresu PR, marketingu i digital
• Dobierać narzędzia komunikacyjne adekwatne do marki, jej potrzeb i wartości, oraz zaplanowanej strategii
• Oceniać efekty prowadzonych działań i ich wpływ na markę

Zawodowe kompetencje:

Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:
• Potrafi pracować efektywnie w interdyscyplinarnych zespołach
• Nabiera szerszego spojrzenia na prowadzone działania i ocenia całą koncepcję, a nie tylko jej wycinek
• Zwraca większą uwagę na spójność działań na wszystkich kanałach

Treści programowe:

Zajęcia są podzielone na 3 części:
Cześć 1 – Teoretyczny z elementami dyskusji
• Krótka historia brand PR: od brand storytellingu do brand discussion
• Ewolucja marek – jak marki reagują na zmieniający się świat i konsumentów
• Love brands: na czym polega fenomen marek, które „kochają wszyscy”
• Czym różni się komunikacja do mediów i budowanie media relations od komunikacji do konsumentów
• Jak marki reagują na nowe zasady komunikacji: przykłady sukcesów i porażek
• Zawsze przygotowany: jak identyfikować i unikać potencjalnych sytuacji kryzysowych dla marki
Część 2 – Teoretyczny z elementami dyskusji i ćwiczeniami
• Budowanie strategii marki: od potrzeb do pomysłów (stworzenie konceptu komunikacji, analiza SWOT, wybór grup docelowych, dobór narzędzi komunikacji, ustalanie KPI)
• CSR jako element brand PR-u
• Komunikacja marek do „nowego pokolenia” – zmiana charakteru relacji z konsumentami i dostosowanie działań do bieżących realiów
• Ćwiczenie: wspólnie zbudujemy plan komunikacji dla wybranej kampanii marki, oparty o globalny toolkit. Naszym zadaniem będzie implementacja toolkitu z uwzględnieniem lokalnych aspektów
Część 3 – Ćwiczenie w grupach
• Uczestnicy kursu podzieleni na grupy przygotują plany komunikacyjne zgodnie z briefem od wykładowcy, wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę.

Sposób zaliczania zajęć:

Warunki zaliczenia:
• Obecność na min. 2 z 3 modułów
• Przygotowanie koncepcji działań PR dla wybranej marki na podstawie briefu od wykładowcy – prezentacja PPT – w trakcie części trzeciej modułu

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.