Aktualności

22/06/2020

Ranking agencji PR wg fee income za rok 2019. Trwają zgłoszenia!

Związek Firm Public Relations zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Rankingu agencji PR według fee income. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 czerwca 2020 r. zarówno od firm zrzeszonych jak i niezrzeszonych w ZFPR.

Ranking ma na celu ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów. Pojęcie „fee income” jest definiowane jako przychody agencji pomniejszone o koszty zewnętrzne związane z wykonywaniem projektów dla klientów jak: zakup mediów, produkcji zewnętrznej, koszty osób niezatrudnionych na stałe i podwykonawców. Inaczej CF – comissions & fees – czyli suma opłat i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

Tegoroczny ranking firm PR wg fee income będzie miał szczególne znaczenie, zarówno dla klientów, jak i samej branży PR. Będzie rodzajem „stop-klatki”, punktu odniesienia do wielu analiz i to na długo, bo pokaże kondycję branży na chwilę przed wydarzeniem, które zmieniło kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim działamy – mówi Adam Jarosz, prezes ZFPR.
Ranking przedstawi wyniki za 2019 r, których w obecnym roku, naznaczonym pandemią, będzie w skali sektora bardzo trudno osiągnąć. Działając niezmiennie w uznaniu wartości, dla których powstał i funkcjonuje Związek, jesteśmy dla rynku transparentni i dlatego zachowujemy ciągłość publikacji tych danych. Dla samej branży to nie mniej ważne, bo wobec licznych wyzwań, z którymi obecnie się mierzymy, pozwoli nam lepiej ocenić bieżącą sytuację i podejmować stosowne działania w celu neutralizowania potencjalnych strat oraz stymulowania wzrostu – dodaje Adam Jarosz.

Prezentowane w rankingu wyniki będą weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. W Rankingu mogą wziąć udział agencje PR, które świadczą pełen zakres usług public relations, a także grupy kapitałowe spełniające ten warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu będą uwzględnione przychody tylko z tych podmiotów z grupy, których głównych przedmiotem działalności jest świadczenie usług public relations. Podobnie jak w ubiegłych latach, w rankingu prezentowane będą dwie osobne klasyfikacje dla podmiotów indywidualnych i grup kapitałowych.

Wszyscy zainteresowani udziałem w rankingu proszeni są o kontakt z biurem ZFPR poprzez adres: joanna.dokudowicz@zfpr.pl
Wzór ankiety oraz zasady udziału w rankingu opisane w regulaminie można znaleźć na stronie: www.zfpr.pl.