Aktualności

07/12/2020

Zostań Sygnatariuszem Kodeksu Etyki PR

Związek Firm Public Relations tworzy otwartą Listę Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PR.

Od dziś do grona Sygnatariuszy Kodeksu może dołączyć każdy specjalista PR, bez względu na to, czy pracuje w agencji, firmie, instytucji publicznej czy NGO. Wystarczy złożenie wirtualnego podpisu na stronie www.kodekspr.pl. Weryfikacja Sygnatariuszy odbywa się za pośrednictwem konta LinkedIn.

Podpisanie Kodeksu będzie osobistą deklaracją i publicznym zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim zasad. To mechanizm samoregulujący, którego dotąd w branży PR nie było.

Obecność na Liście Sygnatariuszy będzie ważnym argumentem w ewentualnych sporach z klientami czy pracodawcami, którzy wymagają działań niezgodnych z zasadami etyki PR. ZFPR będzie w takich sytuacjach stanowił instytucjonalne wsparcie dla każdego z Sygnatariuszy.

Kodeks Etyki PR został opracowany w 2019 roku przez Piotra Czarnowskiego i Grzegorza Szczepańskiego. Powstał jako odpowiedź na podnoszoną od lat potrzebę zintegrowania zasad ze stosowanych dotychczas kodeksów branżowych. Autorzy przekazali Kodeks Związkowi Firm Public Relations w celu dalszego upowszechniania.

ZFPR jest pierwszą organizacją, która przyjęła Kodeks jako obowiązujący zbiór zasad dla swoich członków.

Podpisz Kodeks Etyki PR: www.kodekspr.pl