Aktualności

02/07/2024

Zmierz PR – nowy projekt Klubu Dyrektorek i Dyrektorów PR

Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR, wspólnie ze Związkiem Firm PR, Instytutem Monitorowania Mediów (IMM) oraz Sotrenderem, opracował nowy standard mierzenia skuteczności działań PR. Celem projektu „Zmierz PR” jest ułatwienie rzetelnej oceny efektywności działań komunikacyjnych oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w PR.

Mierzenie skuteczności działań public relations ma istotne znaczenie strategiczne dla biznesu, natomiast nie należy do najprostszych zadań, a dowodem na to mogą być między innymi trwające już od wielu lat dyskusje w branży. Wyzwania związane z pomiarem wynikają przede wszystkim ze specyfiki PR-u, który polega na budowaniu i ochronie reputacji, świadomości, a także tworzeniu relacji ze społeczeństwem oraz interesariuszami.

W przypadku public relations nie istnieje jedna uniwersalna metoda pomiaru efektów. W zależności od planu kampanii oraz podejmowanych działań komunikacyjnych należy dobierać odpowiednie metody i mierniki. Jak wynika z raportu Muck Rack „State of PR Measurement 2023”, aż 47% specjalistów PR poświęca co najmniej jedną czwartą swojego czasu na pomiar mediów i raportowanie. Co więcej, to liczba opublikowanych artykułów została wskazana jako najważniejszy wskaźnik sukcesu działań PR zarówno przez przedstawicieli agencji PR, jak i marek. Tradycyjne metody mierzenia zasięgu PR, takie jak właśnie liczba wygenerowanych artykułów czy liczba obserwujących w mediach społecznościowych, często bywają niewystarczające i nie oddają w pełni wpływu działań PR na biznes.

Przez wiele lat głównym wskaźnikiem pomiaru było AVE, czyli ekwiwalent reklamowy, wyrażający ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą. Czym innym jest jednak kupienie reklamy, a czym innym sytuacja, gdy materiał na temat firmy przygotuje dziennikarz w oparciu o współpracę z PR-owcem. Mierzenie działań public relations wyłącznie przez pryzmat tego wskaźnika jest niedoskonałe, dlatego wiele międzynarodowych organizacji branżowych[1] od lat podejmuje działania, których celem jest znalezienie alternatywnych sposobów pomiaru efektów działań w branży PR.

Kolejnym rodzajem pomiaru efektywności jest zasięg przekazu. Sposób jego obliczania oraz finalne podanie skumulowanych wartości budziło dotychczas pytania i wątpliwości wśród odbiorców wyników. Z tego względu Klub Dyrektorek i Dyrektorów PR (KDPR) we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów, Sotrenderem oraz Związkiem Firm PR opracowali nowy standard mierzenia zasięgu działań PR i stworzyli specjalny kalkulator umożliwiający automatyczne wyliczenie wskaźnika bazującego na przeliczaniu łącznego zasięgu danej kampanii przez populację grupy docelowej. Otrzymany w ten sposób wynik pozwala na znacznie bardziej precyzyjną i wiarygodną ocenę efektywności kampanii.

Brak jednolitego narzędzia do mierzenia efektywności działań PR od dawna stanowi wyzwanie dla branży PR. Dlatego postanowiliśmy stworzyć nowe narzędzie, które dostarczy precyzyjne dane dotyczące efektów kampanii. Współpraca Klubu Dyrektorek i Dyrektorów PR ze Związkiem Firm PR, Instytutem Monitorowania Mediów oraz Sotrenderem zapewniła profesjonalne podejście. Wierzymy, że narzędzie będzie pomocne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych ekspertów, umożliwiając rzetelną ocenę działań komunikacyjnych – podkreśla Natalia Długosz, członkini Klubu Dyrektorek i Dyrektorów PR, Marketing and Communications Manager Eastern Europe & EMEA, Resideo.

Stworzony nowy standard mierzenia zasięgu będzie także pomocny dla osób zgłaszających projekty do branżowych konkursów, w tym konkursu Złote Spinacze, którego organizatorem jest Związek Firm PR. Od tegorocznej edycji Złotych Spinaczy, zgłaszający będą zachęcani do podawania w swoich zgłoszeniach wyników pochodzących z kalkulatora zasięgu.

Jak zauważa Stefan Bogucki, członek KDPR, juror w konkursie Złote Spinacze, na co dzień odpowiedzialny za komunikację w Revolut: – Kalkulator może przydać się w raportowaniu wyników kampanii PR zarówno w relacji agencja – klient, jak i menedżerom komunikacji raportującym wyniki wewnętrznie do zarządu. Co istotne, kalkulator to propozycja nowego standardu dla branży i dlatego może stać się częścią procesu zgłaszania najlepszych kampanii PR w wiodącym polskim konkursie branżowym Złote Spinacze. To ułatwienie zarówno dla marek zgłaszających swoje kampanie w konkursie, jak i dla jurorów, którzy porównują co roku kilkaset zgłaszanych kampanii, by wybrać te najlepsze. Zasięg kampanii liczony tym samym narzędziem dodatkowo wystandaryzuje proces.

Kalkulator zasięgu

Nowy standard polega na przeliczeniu zasięgu całej kampanii PR domyślnie na statystycznego Polaka powyżej 15 roku życia. W sytuacji, gdy odbiorcami kampanii są konkretne grupy społeczne, możemy uwzględnić charakterystykę grupy docelowej pod kątem wieku oraz płci. Dane wykorzystywane w kalkulatorze zasięgu bazują na analizach udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny. Opracowany kalkulator zasięgu przeznaczony jest dla danych z prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych. Nie jest on dedykowany do zasięgów pochodzących z mediów społecznościowych.

Kluczowa podczas korzystania z kalkulatora jest definicja zasięgu. Wspólnie z naszymi partnerami ustaliliśmy, że wskaźnik ten informuje o liczbie potencjalnych kontaktów z przekazem mediowym. Ważne, by nie interpretować wyniku jako liczby osób lub unikalnych użytkowników, które spotkały się z przekazem, a właśnie to uproszczenie w interpretacji zdarza się najczęściej.

– Jak wiemy, przy długoterminowych projektach uzyskany zasięg potrafi przewyższać nawet kilkadziesiąt razy liczbę ludności w Polsce, co dla wielu odbiorców jest trudne w interpretacji. Dlatego też projekt standaryzacji mierzenia efektywności działań komunikacyjnych, czyli kalkulator Zmierz PR, zakłada przeliczanie skumulowanej wartości zasięgu na liczebność grupy docelowej. Dzięki temu rozwiązaniu możemy w bardziej obrazowy sposób przedstawić efekty naszych działań PR – wyjaśnia Monika Ezman, Dyrektorka Centrum Zarządzania Jakością i Działu Analiz, Członkini Zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.

Warto zauważyć, że kalkulator daje możliwość raportowania zasięgu np. kampanii PR w przeliczeniu na grupę docelową. Podstawą jest struktura wieku i/lub płeć. Otrzymujemy wówczas informację, że statystyczny obywatel i/lub obywatelka Polski w danym przedziale wiekowym mógł/mogła mieć kontakt z informacją nt. kampanii co najmniej X razy. Co ważne, przelicznik powinniśmy stosować dla zbiorczych wyników kampanii i projektów długoterminowych.

Specyfika social media, gdzie odbiorcy mogą, a nawet powinni reagować na komunikaty, które są do nich kierowane sprawia, że w tym przypadku w zależności od celu kampanii warto zastosować nieco inny model pomiaru.

– W przypadku mediów społecznościowych sytuacja wygląda nieco inaczej. Zgodnie z powszechnie przyjętą konwencją zasięg to liczba unikalnych użytkowników, którzy przynajmniej raz zetknęli się z przekazem. Podobnym wskaźnikiem jest liczba wyświetleń, które można dodawać pomiędzy platformami. Ze względu na specyfikę social media warto też zależnie od celu kampanii rozważyć także raportowania zaangażowania lub akcji – dodaje dr Jan Zając, założyciel i prezes zarządu Sotrendera.

Metryki i analizy, jeśli są właściwie wykorzystywane, mają kluczowe znaczenie dla świadomego podejmowania decyzji, a także skutecznej optymalizacji strategii. Dlatego należy wybierać te wskaźniki, które pozwolą na weryfikację i ocenę realizacji założonych celów oraz zadań biznesowych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.zmierzpr.pl i korzystania ze stworzonego kalkulatora.

[1] https://amecorg.com/2017/06/the-definitive-guide-why-aves-are-invalid/