Aktualności

19/04/2018

Zmiany w kierownictwie Związku Firm Public Relations

31 marca 2018 Marcin Olkowicz złożył na ręce zarządu ZFPR rezygnację z pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego ZFPR i z końcem kwietnia rozstaje się ze Związkiem. Zarząd podjął w ostatnich dniach decyzję o zmianie struktury Związku i powołaniu funkcji Dyrektora ZFPR. Stanowisko to obejmie Ewelina Kiszka, która od półtora roku wspierała Marcina Olkowicza w kierowaniu działalnością operacyjną Związku.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Marcinowi Olkowiczowi za ostatnie półtora roku niezmiernie intensywnej pracy i dziękujemy za zbudowanie od podstaw bardzo profesjonalnej struktury administracyjnej naszej organizacji – powiedział Grzegorz Szczepański, Prezes Zarządu Związku Firm Public Relations.

Zarząd promował do funkcji Dyrektora ZFPR Ewelinę Kiszkę, która od początku wspierała Marcina Olkowicza w kierowaniu działalnością operacyjną Związku i m.in. samodzielnie prowadziła największy projekt Złote Spinacze. Do zadań nowego Dyrektora będzie należało operacyjne zarządzanie działalnością biura i wszystkimi realizowanymi przez Związek projektami. Zarząd podjął decyzję o nieprowadzeniu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Generalnego ZFPR, dlatego też będzie osobiście kierował wybranymi aktywnościami Związku i odpowiadał m.in. za relacje z interesariuszami i mediami.

Ewelina Kiszka od ponad półtrora roku zarządza projektami biura ZFPR, głównie konkursem i galą Złote Spinacze, ale także projektami statutowymi Związku jak Badanie płac i Ranking agencji wg fee income. Wcześniej współpracowała przy projektach Innovation AD oraz Imagination Day w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR.