Aktualności

14/07/2020

Złote Spinacze 2020 – start zgłoszeń!

Już po raz osiemnasty najlepsze kampanie public relations w Polsce zostaną wyłonione w konkursie Złote Spinacze organizowanym przez Związek Firm Public Relations. Zgłoszenia przy pomocy platformy online rozpoczęły się 14 lipca i potrwają do 7 września 2020.

Do konkursu mogą być zgłaszane kampanie, programy i projekty zrealizowane na obszarze Polski przez: agencje PR, firmy/korporacje, osoby prawne, instytucje państwowe i samorządowe, szkoły, uczelnie, organizacje trzeciego sektora, a także samodzielnych specjalistów.

Pierwszy termin zgłoszeń potrwa do 10 sierpnia, drugi do 3 września, a ostateczny termin upłynie 7 września. W tym roku konkurs rozgrywany jest w 36 kategoriach. Każdy projekt może zostać zgłoszony do maksymalnie dwóch kategorii głównych, trzech kategorii specjalnych i jednej kategorii sektorowej. Ponadto w tej edycji z okazji dwudziestej rocznicy założenia Związku Firm Public Relations, została uruchomiona kategoria jubileuszowa – Kampania PR XX-lecia.

Dwudziestolecie ZFPR zbiega się z historią nowego millenium w branży public relations. Od samego początku Związek był animatorem stałego podnoszenia standardów naszej profesji i promotorem najlepszych praktyk. Na przestrzeni minionych 20 lat powstało w Polsce tysiące doskonałych kampanii, z których przynajmniej kilkadziesiąt wywarło duży wpływ na to, jak dzisiaj pracujemy. Chcemy przypomnieć wybrane przełomowe kampanie i nagrodzić te, które zdaniem jurorów najmocniej przyczyniły się do tego, jak dzisiaj postrzegana jest branża profesjonalnych usług public relations – mówi Grzegorz Szczepański, Wiceprezes ZFPR.

Nadesłane projekty oceni jury złożone z ekspertów branży PR, przedstawicieli świata biznesu, organizacji pozarządowych, mediów oraz środowiska akademickiego. Partnerem merytorycznym konkursu ponownie została firma Deloitte.

W tym roku po raz kolejny kontynuujemy naszą współpracę. Cieszymy się, że jako partner merytoryczny możemy wspierać naszym zaangażowaniem i doświadczeniem tak prestiżowy konkurs, który od 18 lat promuje najlepsze praktyki, profesjonalizm i najwyższe standardy w branży public relations. Ostatnie wydarzenia związane z wybuchem pandemii udowodniły, że właściwa i transparentna komunikacja z klientami, pracownikami czy partnerami biznesowymi jest kluczowa dla biznesu – mówi Mariusz Ustyjańczuk, Partner, Lider usług Risk Advisory w Deloitte.

Złote Spinacze są największym konkursem branży public relations w Polsce. Od 2003 roku wyłaniają najbardziej kreatywne, skuteczne i rzetelnie przeprowadzone kampanie PR. Celem konkursu jest promocja najwyższych standardów w branży oraz edukacja środowiska biznesowego na temat znaczenia PR w działaniach firm i instytucji.

Terminy, regulamin oraz szczegóły konkursu są dostępne na stronie www.zlotespinacze.pl. Zwycięzcy i laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 4 grudnia 2020.