Aktualności

05/06/2018

ZFPR zaprasza na konferencję „PR. Bez komentarza”

Od lat obserwujemy degradację znaczeniową pojęcia public relations i jako reprezentanci środowiska zawodowego związanego z tą dyscypliną chcemy rozpocząć dyskusję nad powszechnym nadużywaniem terminu „public relations” i skrótu „PR” do określania innych – zwłaszcza nieetycznych – technik komunikacji.

Kilka miesięcy temu wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Monitorowania Mediów i PRoto powołaliśmy Koalicję na rzecz walki ze stygmatyzacją PR, której pierwszym projektem jest raport ilustrujący skalę problemu. W raporcie przeanalizowaliśmy ponad 1500 wzmianek, w których zastosowano słowo PR w różnych kontekstach w głównych tygodnikach opinii (Do Rzeczy, Newsweek Polska, Polityka, Sieci, Uważam Rze i Wprost) z lat 2011-2016.

W związku z powyższym zapraszamy 11 czerwca br. o godz. 13:30 na Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (sala kolumnowa), ul. Bednarska 2/4 na konferencję inicjującą kampanię „PR. Bez komentarza”, podczas której będzie miało miejsce ogłoszenie wniosków z raportu, a następnie dyskusja ekspercka, w której udział wezmą:

  • Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska
  • Red. Konrad Piasecki
  • Dr Łukasz Przybysz, Uniwersytet Warszawski (autor raportu)
  • Prowadzący: Grzegorz Szczepański, Prezes ZFPR

Mamy nadzieję, że gorąca dyskusja pozwoli nam dojść do sedna problemu i rozdzielić znaczeniowo takie pojęcia jak fake-news, dezinformacja czy manipulacja, po to by pokazać, że te praktyki mają własne nazwy i być może uda się zapoczątkować niełączenie ich z praktyką public relations.

Kampania realizowana jest w różnych kanałach komunikacji, m.in. na stronie prbezkomentarza.pl. Mamy nadzieję, że zachęci ona do reakcji w przypadku nadużywania terminów pochodnych od public relations do opisywania nagannych społecznie praktyk komunikacyjnych. Zachęcamy do współdziałania dla dobra komunikacji i relacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać TUTAJ.