Aktualności

29/03/2022

ZFPR częścią międzynarodowej inicjatywy na rzecz pomocy Ukrainie

Międzynarodowa Organizacja Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO) oraz Stowarzyszenie Public Relations i Komunikacji (PRCA) z Londynu ogłosiły wspólny projekt na rzecz profesjonalnej pomocy branży public relations Ukrainie – The Ukraine Communications Support Network (UCSN). Zapraszają profesjonalistów PR z całego świata do zaangażowania się i rekomendowania projektów, które mają wspierać Ukrainę w walce z rosyjskim najeźdźcą i osoby (szczególnie z ukraińskiej branży PR) dotknięte wojną. Związek Firm Public Relations przyłącza się do tej inicjatywy oferując m.in. swoją pomoc w zakresie zapewnienia ciągłości działalności biznesowej ukraińskim podmiotom PR, bądź ich pracownikom, którzy znaleźli się w Polsce m.in. poprzez udostępnienie przestrzeni biurowej z w pełni wyposażonymi miejscami do pracy.

Celem nowopowstałej inicjatywy jest koordynacja działań komunikacyjnych realizowanych pro bono dla obywateli Ukrainy przez firmy lub specjalistów PR z całej szeroko pojętej branży. Ma ona zapewnić profesjonalne i przemyślane wsparcie. Komitet zarządzający UCSN składający się z wybitnych ukraińskich i międzynarodowych liderów komunikacji, również z Polski, będzie nadzorował proces zatwierdzania zgłoszonych projektów, które będą następnie promowane i udostępniane potrzebującym tego podmiotom z Ukrainy. Każda firma czy osoba, której projekt zostanie wykorzystany przez UCSN, otrzyma tytuł „Member of the PRCA / ICCO Ukraine Communications Support Network”.

UCSN będzie ściśle współpracować z rosnącą bazą wolontariuszy składającą się już z ponad 200 specjalistów i agencji zajmujących się komunikacją. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie praktycznego wsparcia, które  szybko, ale także skutecznie będzie docierać do potrzebujących.

Propozycje projektów można zgłaszać w 12 kategoriach (m.in. w zakresie promowania międzynarodowego wsparcia dla uchodźców, wiarygodnych informacji i przeciwdziałaniu dezinformacji, wsparcia ciągłości dla ukraińskiej działalności biznesowej) poprzez formularz zamieszczony na stronie https://iccopr.com/ukraine-communications-support-network/.

Specjaliści i agencje PR z Polski mogą zgłaszać swoje inicjatywy (aktualnie prowadzone lub pomysły) także bezpośrednio poprzez biuro Związku Firm PR kontaktując się z Katarzyną Rudzik (dyrektor biura ZFPR): katarzyna.rudzik@zfpr.pl.