Aktualności

01/03/2018

Zarząd ZFPR powołano na drugą kadencję

28 lutego 2018 roku w siedzibie ZFPR odbyło się wyborcze Walne Zgromadzenie Członków ZFPR, podczas którego wybrano skład Zarządu na kolejną kadencję. W trakcie spotkania przedstawiono ponadto sprawozdanie z działalności organizacji w 2017 roku.

W wyniku tajnego głosowania, zgodnie ze statutem, Walne Zgromadzenie Członków ZFPR powołało taki sam skład Zarządu na drugą kadencję. Funkcję Prezesa przez kolejne lata będzie sprawował Grzegorz Szczepański, CEO Hill&Knowlton Strategies Poland, a wiceprezesów Karolina Borkowska, Wiceprezes Zarządu Public Dialog oraz Sebastian Stępak, Dyrektor Zarządzający MSL. Skarbnikiem ponownie został Przemysław Włoszycki, Dyrektor finansowy Lighthouse, który pełnił tę funkcję od listopada 2017 roku w związku z wprowadzonymi zmianami w statucie i powołaniem skarbnika do składu Zarządu na WZC we wrześniu 2017.

Dwuletnia kadencja wybranego Zarządu będzie obejmowała lata 2018-2020.

Zgodnie ze statutem ZFPR do kompetencji Zarządu należą m. in.: planowanie i kierowanie bieżącą pracą Związku, reprezentowanie Związku na zewnątrz, zarządzanie majątkiem i funduszami oraz podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa w Związku.