Przemysław Mitraszewski – ZFPR.PL

WYKŁADOWCY

Przemysław Mitraszewski

Wykładowca ZFPR
Wykładowca Akademii LSPR
Prowadzone szkolenia:

Szkolenia ZFPR:

Kryzysowa prewencja i zasady komunikacja w kryzysie

Akademia LSPR:

Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych
MOJE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA

Przemysław Mitraszewski w swojej dydaktycznej pracy ze studentami stawia przede wszystkim na praktyczne aspekty wiedzy i na to, by uczestnicy jego zajęć nabyli konkretne umiejętności. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, a także doświadczeniu naukowym skupia się na empirycznym wyjaśnianiu naukowych teorii, modeli czy analiz. Nie abstrahuje od teorii, ale przekłada ją na język praktyka. Wychodzi z założenia, że wiedza akademicka wynikająca z badań naukowych, modeli teoretycznych etc. wymaga praktycznego doświadczenia i weryfikacji przyjętych hipotez. Wykładowca obserwuje zachodzące w społeczeństwie zjawiska i procesy, diagnozuje problemy, nazywa je i przenosi na język PR. W pracy naukowej bierze na warsztat kwestie, które wynikają z analizy aktualnej sytuacji. Podchodzi do każdego zagadnienia kompleksowo.

W branży public relations Przemysław Mitraszewski działa na pierwszej linii frontu od ponad 20 lat. W tym czasie realizował projekty dla największych graczy na rynku, firm prywatnych, korporacji, ale także organizacji sektora publicznego. Podczas swoich zajęć wykorzystuje case studies projektów, w których sam uczestniczył, co jest wartością dodaną dla uczestników jego zajęć.

Firma Przemysława Mitraszewskiego, Lighthouse, jest częścią jednej z największych agencji komunikacyjnych na świecie Edelman. Sztandarowym projektem globalnej sieci konsultingowej jest badanie dotyczące zaufania – Edelman Trust Barometer.

BIOGRAM

Przemysław Mitraszewski jest współzałożycielem i prezesem zarządu Lighthouse, firmy z polskim kapitałem działającej w międzynarodowej strukturze jednej z największych agencji komunikacyjnych na świecie Edelman. Pełnomocnik Zarządu LPP S.A.. Od ponad 20 lat jest związany z branżą public relations. Przemysław Mitraszewski jest ekspertem w dziedzinie zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej. Z powodzeniem zrealizował ponad 400 projektów związanych z issue &crisis management. Jest autorem licznych publikacji na temat zarządzania sytuacją kryzysową oraz „Crisis Management Approach Process” – metodologii przygotowania do zarządzania kryzysowego. Doradzał m. in. BMW, mBank, Medicover, Orange, PKN ORLEN, PZU, T-Mobile. W obszarze jego szczególnych zainteresowań leży PR korporacyjny, komunikacja firm rodzinnych dotycząca sukcesji, komunikacja marki firmy rodzinnej i procesów M&A.

Drugą kadencję pełni funkcję przewodniczącego Rady Związku Firm Public Relations, jest także członkiem Rady Etyki Public Relations. Od niemal 10 lat zasiada w jury w konkursie Złote Spinacze. Prowadzi zajęcia z zarządzania kryzysowego na Uniwersytecie SWPS, a wcześniej m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Gdańskiej. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

SPECJALIZACJA

PR korporacyjny koncentruje się wokół budowy i wzmacniania pozytywnego wizerunku firmy lub instytucji, a także dbania o jej dobrą reputację. Celem działań komunikacyjnych jest skuteczne dotarcie do opinii publicznej z odpowiednim przekazem medialnym na temat organizacji oraz kreowanie eksperckiej pozycji zarządu.

Przekaz w komunikacji korporacyjnej powinien być kierowany do wszystkich najważniejszych grup odbiorców tj. do inwestorów, partnerów, klientów, pracowników, mediów czy ekspertów. Tym samym musi mieć wielopoziomowy charakter dostosowany do danej grupy interesariuszy.

Kluczową kwestią jest długofalowa praca, gdzie o wymiernych efektach możemy mówić dopiero po jakimś, założonym wspólnie z klientem, czasie. Działania PR przybierają w tym przypadku formę doradztwa strategicznego, którego elementem są działania komunikacyjne. W ramach długoterminowego projektu zadaniem konsultantów PR jest wizerunkowe przesunięcie firmy z punktu A do punktu B. Działania te wymagają dużego zaufania ze strony klienta.