dr Anna Simon – ZFPR.PL

WYKŁADOWCY

dr Anna Simon

Wykładowca Akademii LSPR
Prowadzone szkolenia:

Akademia LSPR

• Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) i podstawy dialogu z interesariuszami
MOJE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA

To próba wspólnego wypracowania odpowiedzi na pytania, jak zmienić i rozwinąć biznes w sposób odpowiedzialny, jak działać efektywnie z uwzględnieniem możliwości planety i potrzeb współmieszkańców, jak łączyć wartości, takie jak empatia, odpowiedzialność, otwartość na dialog z pragmatyką rynkową i permanentną zmianą. Odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej zapewni krytyczny przegląd prac teoretycznych, regulacji wspólnotowych i państwowych, raportów, najnowszych trendów oraz badań, umiejętności praktyczne z kolei analiza konkretnych case studies i zderzenie z rzeczywistymi problemami różnych branż.

BIOGRAM

Specjalizuję się w komunikacji i realizacji projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Od kwietnia 2021 Managing Director Agencji Komunikacja Plus PR. Wcześniej, przez 5 lat odpowiadałam za rozwój kompetencji CSR w Agencji Havas PR. Współtworzyłam strategie komunikacji oraz autorskie programy społeczne i charytatywne dla takich marek jak: IKEA, Orange Polska, Fundacja Orange, BMW, Fundacja Allegro All For Planet, Fundacja Muszkieterów, Collegium da Vinci. Ukończyłam Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie SGH, Collegium Civitas i Wydział Nauk Społecznych UAM. Prowadziłam wykłady oraz zajęcia warsztatowe w SGH, Collegium Civitas, UW.

 

SPECJALIZACJA

W ramach kursu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) i podstawy dialogu z interesariuszami  zapraszam do dyskusji nad obecnie najważniejszą koncepcją rozwojową, akceptowaną (przynajmniej na poziomie założeń) niemal we wszystkich częściach globu. Poznania inspiracji i kontekstów w obrębie których rodziła się idea, rozmowy nad różnicami w jej interpretowaniu, określaniu miejsca CSR w sferze społeczno-rynkowej. Skupimy  się na praktycznej realizacji CSR w Polsce i poza jej granicami oraz zastanowimy się nad relacją pomiędzy wdrażaniem założeń koncepcji do praktyki biznesowej a budowaniem wartości firmy i jej interesariuszy.