Aktualności

04/11/2020

World PR Report 2020-2021

Opublikowano nowy raport przygotowany przez Międzynarodową Organizację Konsultantów ds. Komunikacji (ICCO – The International Communications Consultancy Organisation). W dokumencie zaprezentowano kondycję oraz kierunki rozwoju branży PR na całym świecie.

W tegorocznym zestawieniu, poza komentarzami ekspertów oraz rankingiem agencji PRovoke top 250, znajdują się wyniki dotyczące statusu branży PR dotkniętej pandemią oraz przewidywania zmian, które czekają specjalistów w kolejnych latach. Ponadto w raporcie poruszono m.in. zagadnienia dotyczące samopoczucia w miejscu pracy, polityki różnorodności i integracji, badań i ewaluacji czy trendów digitalowych.

Pobierz raport: World PR Report 2020-2021.