Współpraca klienta z agencją PR – dwie perspektywy – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Współpraca klienta z agencją PR – dwie perspektywy

Wykładowcy: Opis kursu:

Szukam kolejnej agencji PR. Poprzednia nie potrafiła „dowieźć” wyników. Trzeba było wszystko po nich poprawiać, a za każdą usługę liczyli jak za zboże! Co za klient! Nie wie, czego chce, wymaga nierealnych rzeczy i do tego jeszcze traktuje agencję, jak służącego! Jak często zdarzyło Ci się słyszeć podobne komentarze? Rzadko spotka się kogoś, kto przepracował w branży PR / marketing przynajmniej kilka lat i nie spotkał się z przypadkiem nieudanej współpracy na linii klient-agencja PR. Dlaczego zbyt często tak się dzieje? Jedną z przyczyn jest niewłaściwy dobór partnera do współpracy (klient) lub niewłaściwe zrozumie potrzeb klienta (agencja). Inny powód to – zarówno w agencji, jak i u klienta – brak spojrzenia z perspektyw drugiej strony, wiedzy o możliwościach i ograniczeniach pracy w agencji PR lub po tzw. stronie klienta. Outsourcing usług PR / marketing, by był efektywny i opłacalny zarówno dla klienta, jak i agencji, powinien być oparty na obopólnie rozumianych i akceptowanych zasadach. Dlatego celem tego kursu jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej tego, jak wybrać właściwego partnera do współpracy oraz jak zorganizować współpracę na linii klienta-agencja PR, by przynosiła ona zamierzone, wymierne rezultaty i trwała dłużej, niż jeden projekt czy sezon. Wiedza dostarczona podczas kursu będzie szczególnie przydatna tym specjalistom i menedżerom, którzy do tej pory pracowali tylko po jednej ze stron.

Poziom kursu:

podstawowy

Liczba godzin:

3x45min

Wymagania wstępne:

brak

Korzyści dla uczestnika:

Wiedza:

W czasie szkolenia uczestnik kursu dowie się m.in.:
Gdzie szukać agencji PR?
Kiedy potrzebny jest debriefing?
Jak wygląda proces zakupowy usług PR / marketing?
Jakie są rekomendowane modele przetargowe?
Z czego składa się proces przetargowy?
Co oznaczają wykorzystywane w żargonie branżowym skróty RFI, RFP, RFQ czy NDA?
Jakie praktyki przetargowe można uznać się za złe, a jakie za dobre?
Od czego zacząć współpracę na linii klient-agencja PR?
Na co zwrócić uwagę przy zarządzaniu projektami i bieżącej współpracy?
Skąd biorą się niepowodzenia i nieporozumienia?

Umiejętności:

Po ukończeniu modułu uczestnik kursu będzie potrafił obsłużyć cały proces wyboru i weryfikacji partnera oraz przygotowania do współpracy niezależnie od tego, czy pracuje w agencji PR czy po tzw. stronie klienta. W szczególności będzie gotowy:
• wytypować listę agencji do współpracy (klient) oraz odpowiedzieć na RFI (agencja);
• przygotować kompletny brief dla agencji (klient) i przeprowadzić skuteczny debriefing (agencja);
• zweryfikować ofertę przetargową zarówno pod kątem przygotowania (agencja), jak i oceny (klient);
• przygotować niezbędne narzędzia i wytyczne do rozpoczęcia współpracy i szybkiego wdrożenia w specyfikę pracy po każdej ze stron;
• wyznaczyć KPI do oceny wyników współpracy;
• właściwie zareagować w sytuacji, gdy współpraca się nie układa

Zawodowe kompetencje:

Uczestnik kursu będzie lepiej rozumiał metody działania, intencje, procesy i reakcje, jakie stoją za codziennymi działaniami oraz decyzjami po każdej ze stron współpracy klient-agencja PR. W szczególności:
• jest w stanie lepiej wyartykułować swoje potrzeby / pokazać rzeczywisty potencjał już na etapie nawiązywania współpracy (np. w czasie przetargu), a tym samym dać drugiej stronie większe możliwości rzetelnej oceny szans na powodzenie wspólnych projektów;
• zwraca większą uwagę na sytuacje, które pozytywnie wpływają na jakość współpracy i potrafi je wykorzystać do wzmocnienia relacji;
• w sytuacjach konfliktowych szybciej zidentyfikuje, gdzie leży źródło nieporozumień czy niepowodzeń, i będzie gotowy do wpracowania wspólnego rozwiązania problemu.

Treści programowe:

Zajęcia są podzielone na 3 części (moduły): Moduł 1 (teoretyczny) dotyczy procesu wybór agencji – od pojawienia się potrzeby zatrudnienia agencji PR, poprzez sformułowanie oczekiwań wobec agencji (brief), odpowiedź na RFP, aż do wyboru partnera – czy to poprzez organizację przetargu czy alternatywne metody (np. polecenia). Wśród poruszanych tematów znajdują się:
• Wyzwania związane ze współpracą na linii klient-agencja PR;
• Brief PR;
• Zasady organizacji przetargu na wybór dostawcy usług PR / marketing;
• Ocena ofert przetargowych;
• Dobre i złe praktyki przetargowe.
Moduł 2 (teoretyczny) dotyczy procesu układania współpracy i bieżącej realizacji projektów. Wśród poruszanych tematów znajdują się:
• Formatowanie bazy narzędziowej, organizacyjnej i merytorycznej do współpracy;
• Wyznaczanie KPI;
• Wdrożenie agencji PR / klienta;
• Bieżące zarządzanie projektami PR;
• Dobre praktyki we współpracy na linii klient-agencja PR;
• Przyczyny konfliktów i braku efektywności;
• Rozwiązywanie bieżących problemów we współpracy.
Moduł 3 (ćwiczeniowy) służy weryfikacji zdobytej wiedzy w praktyce poprzez:
• rozwiązanie zadania scenariuszowego opartego na hipotetycznej, ale realnej sytuacji, np. przygotowania założeń do przetargu czy planu współpracy z agencją, lub
• warsztatowe przepracowanie zidentyfikowanych problemów związanych ze współpracą na linii klient-agencja PR.

Sposób zaliczania zajęć:

Zajęcia w części 1 i 2 (moduły teoretyczne) prowadzone są w formie wykładu z elementami dyskusji grupowej. Moduł 3 (ćwiczeniowy) jest realizowany w formie zadania scenariuszowego lub warsztatu (w zależności od wyboru uczestników).
Weryfikacją zdobytej wiedzy będzie rozwiązanie zadania scenariuszowego lub aktywny udział w warsztacie problemowym (moduł 3).

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.