Strategia komunikacji w teorii i praktyce – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Strategia komunikacji w teorii i praktyce

Wykładowcy: Opis kursu:

Wielokrotnie o porażce firmy decydowały niefortunne słowa jej liderów, nerwowe reakcje rzeczników lub przeciwnie brak jakiejkolwiek komunikacji - reakcja „bez komentarza” lub ucieczka przed dziennikarzami. Uczestnik kursu „Strategia komunikacji w teorii i praktyce” zdobędzie wiedzę jak prawidłowo budować przekaz oraz kto? kiedy? i w jaki sposób powinien komunikować się ze stakeholders organizacji. Public relations jest jedną z kluczowych funkcji zarządzania, opartą na szerokim i długofalowym spojrzeniu na komunikację firmy z jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Wizerunek organizacji zależy od przemyślanych i trafnych decyzji podejmowanych nie tylko przez menedżerów, ale również specjalistów od komunikacji. Elementem modułu będzie również przekazanie praktycznych wskazówek na temat tego jak skutecznie budować pozytywne relacje z pracownikami, klientami i mediami.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy / średnio zaawansowany

Wymagania wstępne:

brak

Wiedza:

Absolwent kursu zapozna się z następującymi elementami tworzenia strategii PR:
• Rozumienie briefu, definiowanie wyzwań
• Strategie lokalne vs. adaptacje projektów globalnych
• Research i budowanie wniosków
• Wykorzystanie BIG data w komunikacji
• Benchmarking w komunikacji
• Message House, Key messages
• Stakeholders analysis, segmentacja grup docelowych, persony
• Audyt Percepcji / Audyt Wizerunkowy
• ANALIZA SWOT
• Media Mapping / KOL’s Mapping
• Modele przydatne w tworzeniu strategii komunikacji np. model komunikacji zmiany
• Plan komunikacji
• Spodziewane efekty dla strategii PR, wyznaczanie KPI

Umiejętności:

Absolwent modułu będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać narzędzia do tworzenia strategii komunikacji w zakresie budowania komunikacji korporacyjnej, działań employer branding oraz kampanii PR i CSR. Moduł ma również pomóc uczestnikom uniknąć błędów w komunikacji, planowaniu ad hoc oraz nauczyć odróżniania technik PR od strategii.
Uczestnicy modułu dowiedzą się jak budować skuteczne strategie PR i dostosowywać do nich narzędzia PR oraz jak tworzyć strategie wizerunkowe wspierające cele biznesowe organizacji. Osoba kończąca szkolenie będzie również potrafiła analizować otoczenie i prawidłowo przeprowadzać badania pod kątem rozpoznania potrzeb komunikacyjnych firmy.
Absolwent kursu będzie również dysponował narzędziami służącymi do budowania zaangażowania kadry menedżerskiej w obszarze komunikacji.

Zawodowe kompetencje:

Absolwent będzie świadomy przewagi podejścia strategicznego nad taktyczną rolą PR-u. Potrafi działać z wyczuciem w komunikacji oraz diagnozować bieżącą sytuację wizerunkową firmy. Absolwent umie pokierować procesem tworzenia strategii komunikacji, zaproponować odpowiednie przekazy oraz wyznaczyć i prawidłowo opisać grupy docelowe dla działań PR.
Osoba, która ukończyła kurs potrafi również odpowiednio umiejscowić działania PR w zmieniającym się otoczeniu biznesowym oraz czerpać z globalnych trendów takich jak: zmiany klimatyczne, sustainability, równe traktowanie oraz automatyzacja.
Absolwent potrafi również prawidłowo wybrać cele działań PR i prognozować efekty prowadzonych kampanii.

Treści programowe:

Program zajęć obejmuje:
1. Budowanie strategii PR- narzędzia.
2. Samodzielne budowanie i ocena strategii PR – praca w grupach, na modelach i narzędziach do budowania strategii.
3. Prezentację i omówienie najciekawszych polskich i światowych case studies – symulacje i praca na materiałach multimedialnych.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu oraz pracy w grupach. W ramach programu są również przewidziane grupowe zadania domowe.

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Materiały zostaną udostępnione w późniejszym terminie wraz z prezentacją.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Program szkolenia łączy się z następującymi modułami szkoleniowymi: „Ocena skuteczności i efektywności działań PR” oraz „Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych”.

Literatura:

• Public relations Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju pod redakcją naukową Dariusza Tworzydło i Jerzego Olędzkiego Warszawa, 2008,Wydawnictwo Naukowe PWN
• Nowy PR. Jak Internet zmienił public relations, Anna Miotk, Wydawnictwo Słowa i Myśli,
• Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie, Dariusz Tworzydło, Wydawnictwo Difin
• „McKinsey Mind”, Ethan M. Rasiel, Paul N. Friga, Wydawnictwo: McGraw-Hill Professional
• „Sposób na sukces McKinsey”, Ethan M. Rasiel, Wydawnictwo: Liber Sp. z o.o.
• „Marka korporacyjna i jej komunikacja”, Jarosław Kończak, Paweł Bylicki, wydawnictwo Public Dialog, 2018
• „Cases in Public Relations Strategy”, Burton St. John III, Diana Knott Martinelli- West Virginia University, Robert S. Pritchard- University of Oklahoma, USA, Ball State University, Cylor Spaulding- Cal State University
• Public Relations Campaigns. An Integrated Approach, Regina M. Luttrell- Syracuse University, Luke W. Capizzo

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Strategia komunikacji poziom zaawansowany. Inne moduły związane z tematem to: „Ocena skuteczności i efektywności działań PR” oraz „Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych”.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Case studies z polskich i światowych kampanii PR. Omówienie najciekawszych case’ów strategicznych z bazy konkursu Złote Spinacze.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.