Content marketing, czyli jak najskuteczniej wykorzystać treści w marketingu – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Content marketing, czyli jak najskuteczniej wykorzystać treści w marketingu

Wykładowcy: Opis kursu:

Content marketing to nowe podejście do tworzenia i wykorzystania treści. Podczas zajęć zostaną omówione zarówno sprawy strategiczne, jak i techniczne tak, aby wiedzę można było od razu wykorzystać w praktyce. Wynikiem udziału w zajęciach będzie umiejętność zaplanowania i oceny działań content marketingowych dla swojej firmy lub marki, umiejętność spojrzenia całościowego na strategię content marketingową, określenia roli contentu, zdefiniowania person i przygotowaniu metod pomiaru działań CM. Elementem modułu będzie także analiza działań i strategii największych marek: Adobe, Coca-Cola, Redbull, American Express. Omówimy rozwiązania taktyczne, planowanie i proste rozwiązania praktyczne.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy / średnio zaawansowany

Wiedza:

Uczestnik poznaje i rozumie pojęcia, terminologie, m.in.:
• Content marketing w najważniejszych ujęciach
• SEO, SERM, czynniki rankingowe
• Keyword research
• Optymalizacja treści
• Customer Journey, persony
• Zasady i modele konsumpcji treści w różnych kanałach
• UU, PV, CTR – podstawowe pojęcia analityki web
• Atrybucja, ścieżki konwersji, ROC

Umiejętności:

Uczestnik po odbyciu zajęć posiada umiejętności:
• Określenia celów content marketingu w firmie, wskaźników KPI, sposobu monitoringu wyników
• Zaplanowania działań z zakresu CM, podziału pracy w zespole in-house lub wyznaczenia zakresu prac agencji
• Optymalizacji treści pod kątem SEO, widoczości w Google
• Analizy wyników, sposobu konsumpcji treści przez odbiorców
• Wykorzystania wiedzy z zakresu content marketing w praktyce pracy PR-owca

Zawodowe kompetencje:

Po ukończeniu modułu absolwent:
• W pełni rozumie zagadnienia związane z content marketingiem
• Potrafi ocenić efektywność działań CM
• Potrafi rekomendować właściwą strukturę zespołu odpowiedzialnego za content marketing w firmie
• ma świadomość istniejących zagrożeń i najczęściej popełnianych błędów przez zespoły zajmujące się CM
• odpowiada na zapotrzebowanie w organizacjach dotyczące specyficznych kompetencji w zakresie efektywnych działań CM

Treści programowe:

1. Role i cele realizowane przez content
2. Rodzaje treści, obszary ich wykorzystania.
3. Co działa, co nie działa i jak content marketing ma się do SEO czy wideo-marketingu.
4. Które formy treści sprawdzają się w różnych sytuacjach.
5. Sposoby planowania, pomiaru i wyznaczania ROI z działań content marketingowych

Sposób prowadzenia zajęć:

Podstawowa część zajęć ma formę wykładu opartego o prezentację z bieżącym prezentowaniem case studies oraz możliwością dyskusji.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Nowe media i influencer marketing

Literatura:

https://contentmarketinginstitute.com/
https://academy.hubspot.com/

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Strategie marketingowe, SEO, wideo marketing

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

1. Finanse po godzinach – m.in. International Business Award
2. Projekty nagrodzone w konkursie Złote Spinacze.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.