Aktualności

18/11/2020

Stanowisko Zarządu ZFPR

Stanowisko Zarządu Związku Firm Public Relations w sprawie praktyk rynkowych firmy R4S relacjonowanych w domenie publicznej przez media i poprzez indywidualne oświadczenia

Zarząd ZFPR, obserwując na przestrzeni ostatnich dni wzmożoną skalę doniesień na temat działalności firmy R4S, uznaje opisywane praktyki za stojące w całkowitej sprzeczności z definicją oraz standardami public relations. Jako niespełniające norm naszej profesji, nie powinny być w jakikolwiek sposób z nią wiązane ani tym bardziej utożsamiane, a tym samym podmiot prowadzący tego typu działania nie może określać siebie ani być nazywanym firmą bądź agencją PR.

Public Relations to budowanie relacji w oparciu o rzetelną i profesjonalną oraz pozytywną komunikację, z poszanowaniem dobra wspólnego, ładu biznesowego oraz wszelkich norm prawnych. Jako organizacja branżowa z 20-letnim stażem stoimy na straży tak pojmowanej praktyki PR, która jest jedyną obowiązującą definicją naszego zawodu.

Związek Firm PR przyjmuje w ramach samoregulacji szereg rozwiązań oraz realizuje i promuje na rynku aktywności służące dbałości o najwyższe normy i standardy profesjonalnych usług PR. Należą do nich między innymi nasze statutowe dokumenty, takie jak Kodeks Etyki PR oraz Kodeks Dobrych Praktyk.