Aktualności

15/05/2018

Rozpoczynamy Ranking agencji PR według fee income za rok 2017

Związek Firm Public Relations po raz szósty zaprasza do udziału w Rankingu Agencji PR według fee income.

Celem rankingu jest ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów. W tegorocznej edycji pojęcie „fee income” jest definiowane jako różnica między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

Wyniki prezentowane w rankingu będą weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. Ranking ma charakter otwarty, co oznacza że mogą wziąć w nim udział agencje PR, których główną działalnością jest świadczenie pełnego zakresu public relations. Mogą to być również grupy kapitałowe spełniające powyższy warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu będą uwzględnione przychody tylko z tych podmiotów z grupy, których głównych przedmiotem działalności jest świadczenie usług public relations.

Podsumowując ubiegłoroczną edycję, łączna wartość przychodów agencji PR wygenerowanych z honorariów za rok 2016, biorących udział w rankingu wyniosła 119,7 mln zł. Są to wyniki wypracowane przez 630  konsultantów zatrudnionych w największych firmach public relations w Polsce. Daje to wartość rocznych honorariów przypadających na jednego konsultanta ok. 190 tyś zł.

Jak wskazują wyniki jednostkowe wszystkich badanych agencji, z roku na rok poprawie ulega średni wynik fee income, który w 2014 r. wynosił 5,3 mln, w 2015 r. już 5,5 mln zł, a w 2016 r. osiągnął wartość 6,3 mln zł.

Zgłoszeniem do rankingu jest wypełnienie ankiety w terminie do 25 maja. Jej wzór oraz zasady udziału w rankingu opisane w regulaminie, znajdują się poniżej. Wszyscy zainteresowani udziałem w rankingu proszeni są o kontakt z biurem ZFPR poprzez adres agnieszka.dabek@zfpr.pl. Publikacja wyników raportu zaplanowana jest na czerwiec br.

Za audyt Rankingu odpowiedzialna jest firma Strategia Audit.

Regulamin Rankingu Agencji PR wg fee income – za rok 2017

Pobierz Regulamin Rankingu Agencji według fee income