Aktualności

06/03/2023

Rada ZFPR na lata 2023-2025

2 marca podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZFPR wybrano Radę Związku na lata 2023-2025. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Terej, Partner Zarządzający TBT i Wspólnicy. Kolejnymi członkami Rady zostali: Eliza Misiecka, Dyrektor Genesis PR, Anna Deręgowska – Watza, CEO Planet Partners, Łukasz Jurkiewicz, Prezes Zarządu Pan Pikto oraz Piotr Talarek, Partner Zarządzający StrategyWise.

Katarzyna Terej – Partner Zarządzający w agencji TBT i Wspólnicy, jest ekspertem oraz doradcą ds. komunikacji i public affairs. Od 25 lat nadzoruje międzynarodowe projekty komunikacyjne i business-to-business, posiada szerokie doświadczenie w doradztwie kryzysowym i w prowadzeniu relacji z interesariuszami. Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała na Wydziale Zarządzania UW oraz na podyplomowych studiach Public Relations w SGH/University Minnesota, posiada tytuł Master of Business and Administration (MBA), specjalizacja International Marketing, otrzymany w WSHiFM/Erasmus University Rotterdam, University of Durham. Posiada certyfikat Ministerstwa Skarbu dla członków rad nadzorczych, jest mediatorem Fundacji Rozwoju Mediacji. Wieloletnia jurorka międzynarodowego konkursu International Business Stevie Awards oraz International Public Relations Association Golden World Awards, a także konkursu Złote Spinacze.
Funkcję Przewodniczącej Rady pełnić będzie drugą kadencję.

Eliza Misiecka – dr nauk humanistycznych, założycielka i szef agencji GENESIS PR, od 1994 roku w branży PR. Specjalizuje się w PR korporacyjnym, finansowym, zarządzaniu komunikacją kryzysową oraz w relacjach inwestorskich. Prowadziła ponad 700 długoterminowych kampanii PR na rzecz firm prywatnych i instytucji publicznych. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zasiada w jury konkursów Złote Spinacze oraz Stevie IBA w USA. Projekty, które prowadziła, otrzymały 17 nagród branżowych, w tym 11 międzynarodowych IPRA i IBA w kategoriach Relacje Inwestorskie, Public Affairs, Zarządzanie kryzysem. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Olędzkiego.

Anna Deręgowska – Watza – CEO agencji Planet Partners. Od ponad 15 lat doradza w zakresie komunikacji firmom technologicznym i przemysłowym sektora B2B. Specjalizuje się także w analityce działań komunikacyjnych i budowaniu strategii. Pracowała m.in. dla takich marek jak Axis Communications, Thomas Lloyd, InnoEnergy, HID Global. Odpowiadała za komunikację kryzysową takich marek jak Flying Tiger, czy Terma Bania. Koordynowała projekty w Polsce i zagranicą (m.in. projekt Power Up! realizowany równolegle w 23 krajach). Wykładowczyni na kierunkach związanych z PR i dziennikarstwem, jurorka konkursu Złote Spinacze.

Łukasz Jurkiewicz – prezes zarządu Agencji PR Pan Pikto. Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W branży komunikacyjnej obecny od 1999 roku. Na koncie ma kilkaset zrealizowanych projektów public relations. Kilkukrotny laureat konkursu Złote Spinacze. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, projektowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. Angażuje się pro bono w projekty promujące zdrowie psychiczne oraz przedsięwzięcia wspierające rozwój edukacji domowej.

Piotr Talarek – Partner Zarządzający agencji StrategyWise. Doradca biznesowy i przedsiębiorca z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, komunikacji korporacyjnej, kryzysowej, PA i lobbingu. Doradzał licznym klientom, między innymi w sektorze finansowym, ochrony zdrowia, energetycznym, paliwowym, logistyki międzynarodowej czy handlowym. W ostatnich latach działał pro bono w stowarzyszeniu Zdrowe Pokolenia, pełnił funkcję przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Dobrych Praktyk ZFPR, należał także do Grupy Roboczej ds. IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji.

 

Rada jest organem kontrolnym Związku Firm Public Relations i składa się z przynajmniej trzech członków spośród zrzeszonych agencji. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku, a także występowanie z inicjatywami i wnioskami dotyczącymi bieżącej pracy Zarządu. Kadencja powołanej Rady trwa dwa lata.