Aktualności

28/02/2020

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZFPR przyjęto tekst jednolity noweli Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR, stanowiącego aktualny zestaw branżowej regulacji w zakresie standardów postępowania firm członkowskich w pełnym spektrum ich funkcjonowania, obejmującego trzy filary: relacji z otoczeniem, klientami oraz wewnętrznych.

Z treścią Kodeksu można zapoznać się tutaj.