Aktualności

24/05/2022

PR to nie propaganda! Podpisz apel Związku Firm PR

Związek Firm Public Relations wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów oraz firmą analityczno-badawczą Zymetria opublikował w listopadzie 2021 roku raport „PR to nie propaganda”. Powstał on w odpowiedzi na nadużycia w stosunku do terminu public relations, które od dłuższego czasu można zaobserwować w przestrzeni publicznej. Teraz, ZFPR zachęca wszystkich przedstawicieli branży PR do aktywnego wyrażenia sprzeciwu wobec nadużyć poprzez wirtualne podpisanie apelu.

Podpisanie apelu jest wyrazem sprzeciwu wobec deprecjonowaniu zawodu PR-owca i jego stygmatyzacji. Każdy związany z branżą PR – bez względu na to, czy pracuje w mniejszej lub większej agencji, administracji, korporacji czy organizacji pozarządowej, jest studentem dziennikarstwa, PR-u, klientem korzystającym z usług agencji PR bądź niezależnym PR-owcem – może dołączyć do grona Sygnatariuszy apelu Związku Firm PR. Wystarczy złożyć wirtualny podpis na stronie www.prtoniepropaganda.pl. Obecnie apel podpisało już ponad 100 osób.

Na przestrzeni lat termin public relations ulegał zniekształceniom i obecnie niestety często kojarzony jest z nieetycznymi i niegodnymi praktykami komunikacyjnymi, takimi jak: dezinformacja, dyskredytacja, manipulacja, propaganda czy wręcz oszustwo bądź kłamstwo. Pojęcia te są jednak całkowitym zaprzeczeniem etosu zawodu PR-owca, który dba przecież o wizerunek klientów, marek i idei poprzez budowanie pozytywnych relacji, udzielanie rzetelnych informacji oraz tworzenie przestrzeni do dialogu. Zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne i kierując się branżowymi kodeksami, w tym m.in. Kodeksem Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations czy Kodeksem Etyki PR.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Instytut Monitorowania Mediów, na potrzeby raportu „PR to nie propaganda”, w okresie od września 2020 roku do sierpnia roku 2021 w prasie drukowanej oraz Internecie pojawiło się aż 9 089 publikacji, w których fraza „czarny PR” występuje zazwyczaj jako synonim manipulacji, propagandy czy dezinformacji. Co więcej aż 65% zapytanych pracowników agencji związkowych wskazało, że bardzo często lub często spotyka się z nadużywaniem terminu public relations i skrótu „PR” do określania innych, zwłaszcza tych nieetycznych technik komunikacji.

Jako Związek Firm Public Relations stoimy na straży wizerunku branży PR. Raportem „PR to nie propaganda” rozpoczęliśmy dyskusję o tym czym jest prawdziwy PR, a co nim na pewno nie jest. Tym samym daliśmy wyraz sprzeciwowi wobec nadużyć w stosunku do naszego zawodu. Teraz zachęcamy wszystkich obecnych, ale i przyszłych PR-owców do podpisania apelu, który jest głosem całej branży. Wierzymy, że działając wspólnie zmienimy jej negatywne postrzeganie – Katarzyna Życińska, Wiceprezes Zarządu Związku Firm Public Relations oraz Prezes agencji 38 Content Communication.

Wbrew medialnym stereotypom, a także doświadczeniu samych PR-owców okazuje się, że w oczach społeczeństwa branża public relations nie ma aż tak jednoznacznie negatywnego wizerunku. Wyniki badania zrealizowanego we współpracy z firmą analityczno-badawczą Zymetria[1] pokazują, że aż 84% ankietowanych ma pozytywne skojarzenia z branżą PR, a 77% badanych uważa, że działania PR są ważne w informowaniu społeczeństwa o istotnych sprawach. Cechy, takie jak: „otwartość na ludzi”, „ambitność” czy „pracowitość” najczęściej pojawiały się w odpowiedziach respondentów, gdy zostali zapytani o scharakteryzowanie osób zajmujących się public relations. Znacznie rzadziej opisywano PR-owców jako osoby „nieetyczne”, „nieuczciwe” czy „bez zasad moralnych”.

ZFPR, jako organizacja skupiająca profesjonalistów branży, zachęca jej przedstawicieli do aktywnego wyrażenia sprzeciwu wobec nadużyć w stosunku do terminu public relations, pojawiających się w przestrzeni publicznej. Bo PR to nie propaganda!

Zostań Sygnatariuszem apelu: www.prtoniepropaganda.pl

[1] Badanie ilościowe CAWI zrealizowane na grupie 850 zamieszkałych w Polsce osób w wieku 18–65 lat. Próba reprezentatywna, odzwierciedlająca strukturę populacji pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia.