Aktualności

28/02/2020

Powołano nowy Zarząd ZFPR

27 lutego 2020 roku w siedzibie ZFPR odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZFPR, podczas którego wybrano nowy skład Zarządu.

W wyniku głosowania, Prezesem Związku został Adam Jarosz, Prezes Zarządu w Be Communications. Funkcję wiceprezesów pełnić będą: Tomasz Alberski, Managing Partner w agencji Komunikacja Plus PR, Agnieszka Bacińska, CEO Walk PR, Alicja Górka-Pruszczak, Executive Director w Havas PR Warsaw, Bartłomiej Kędzierski, Managing Partner w Made in PR, Grzegorz Szczepański, CEO Hill&Knowlton Strategies Poland oraz Hanna Waśko, CEO Big Picture. Natomiast skarbnikiem na kolejną już kadencję został wybrany Przemysław Włoszycki z agencji Lighthouse.

Dwuletnia kadencja wybranego Zarządu będzie obejmowała lata 2020-2022.

Zgodnie ze statutem ZFPR do kompetencji Zarządu należą m. in.: planowanie i kierowanie bieżącą pracą Związku, reprezentowanie Związku na zewnątrz, zarządzanie majątkiem i funduszami oraz podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa w Związku.