Aktualności

27/04/2020

Nowy raport „Jak o PR mówią media”

W ramach inicjatywy „PR. Bez komentarza” powstał nowy raport, ukazujący wykorzystanie terminu „public relations” w mediach. Wynika z niego, że w polskich mediach pojęcia związane z PR pojawiają się głównie w kontekście polityki, a ponad połowa wszystkich wzmianek ma wydźwięk negatywny. Stygmatyzacja medialna PR wciąż jest silna – jednak rzadko ma związek z branżą i działaniami profesjonalnych agencji oraz doradców public relations.

Raport powstał na podstawie przeprowadzonej przez ZFPR analizy ponad 6 tysięcy materiałów z polskich mediów wyselekcjonowanych przez Instytut Monitorowania Mediów obejmujących cały rok 2019. Jest elementem kampanii „PR. Bez komentarza” tworzonej przez koalicję na rzecz odbudowy reputacji zawodu public relations. Inicjatywa powstała w ramach współpracy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, ZFPR, IMM oraz PRoto.pl.

W 2019 roku PR w polskich mediach w zaledwie 3,2% przypadków był opisywany w kontekście pozytywnym. To mniej niż w raporcie z zeszłego roku, gdy w analizowanym okresie znalazło się 10% publikacji pozytywnych.

– Kolejny raz naszym oczom ukazują się bardzo niepokojące dane. Stan upowszechnienia negatywnych skojarzeń z praktyką public relations jest alarmująco zły. Pomimo podjętych przez wszystkie branżowe środowiska wysiłków edukacyjnych, takich jak opracowanie przez Społeczny Zespół Ekspertów PR „Standardów profesjonalnego public relations”, czy ogłoszenie propozycji wspólnego kodeksu etyki dla całej branży PR, który we wrześniu 2019 r. został przyjęty przez ZFPR, w rok od publikacji sytuacja nadal się pogarsza. – mówi Grzegorz Szczepański, wiceprezes ZFPR i inicjator kampanii „PR bez komentarza”.

– Musimy radykalnie zmienić podejście z instytucjonalnego na społeczne. Nie wyobrażam sobie by ktokolwiek, kto dziś wykonuje zawód specjalisty PR mógł patrzyć na te dane obojętnie. To czas, gdy każdy będąc świadkiem niesprawiedliwych nadużyć w stosowaniu słów public relations do opisywania nagannych etycznie praktyk musi reagować. Ostatni rok pokazał, że ani ZFPR ani Środowisko akademickie skupione wokół Społecznego Komitetu Ekspertów PR samodzielnie nie odwrócą negatywnego trendu – dodaje Szczepański.

Pełna wersja raportu do pobrania na stronie.