Aktualności

14/02/2019

Hanna Waśko i Michał Olbrychowski członkami Zarządu ZFPR

13 lutego 2019 roku w siedzibie ZFPR odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZFPR, podczas którego wybrano dwóch nowych wiceprezesów Zarządu.

W wyniku tajnego głosowania dotyczącego wyborów uzupełniających do Zarządu, zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie Członków ZFPR wybrało dwóch nowych wiceprezesów Hannę Waśko, CEO w Big Picture oraz Michała Olbrychowskiego, Head of Cohn&Wolfe.

Hanna Waśko od 15 lat pracuje w branży PR. Zanim stworzyła Big Picture, była związana m.in. z Leo Burnett, Rc2, a także Central Office of Information w Wielkiej Brytanii. Łączy doświadczenie z sektora biznesowego z wieloletnim doświadczeniem w sektorze publicznym i NGO – specjalizuje się w public affairs i komunikacji społecznej, doradztwie kryzysowym, a także wizerunku osób publicznych. Działa na rzecz aktywnego zaangażowania ekspertów komunikacji w projekty pro bono i za ten obszar będzie odpowiadać w zarządzie ZFPR.

Michał Olbrychowski posiada ponad 18 lat doświadczenia w doradztwie komunikacyjnym, public relations, marketingu i w mediach. Przed podjęciem pracy w Cohn&Wolfe był związany z firmą doradczą Deloitte, Havas PR Warsaw, Mmd Corporate, Public Affairs and Public Relations Consultants (obecnie Grayling) oraz agencją Compress. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, kryzysowej oraz projektach z zakresu komunikacji zintegrowanej. Wykładowca, trener i juror w konkursach branżowych. W ramach pracy w Zarządzie Michał Olbrychowski będzie odpowiadał m.in. za obszar edukacji.

Pozostały skład zarządu ZFPR na lata 2018-2020 nie ulega zmianom. Funkcję prezesa pełni Grzegorz Szczepański (Hill+Knowlton Strategies), wiceprezesami są Agnieszka Bacińska (Walk PR) i Sebastian Stępak (MSLGROUP), za finanse w roli skarbnika odpowiada Przemysław Włoszycki (Lighthouse Consultants).