Aktualności

24/02/2021

Kobiety w PR – ankieta

„Kobiety w PR” to temat globalnych debat i raportu realizowanego przez GWPR „Global Women in PR – Annual Index 2020”, który pozwala na zidentyfikowanie problemów, z jakimi borykają się kobiety pracujące w branży public relations.

Roczny Indeks GWPR 2020 nie obejmuje respondentów z Polski i z tego względu (a także z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet) wraz z firmą badawczą OpinionWay organizujemy badanie, którego celem jest podniesienie świadomości na temat problemów i barier, jakie napotykają kobiety pracujące w PR oraz zainspirowanie całej branży do poprawy sytuacji tam, gdzie to możliwe.

Ankieta skierowana jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn, a jej wypełnienie zajmuje ok. 7-10 minut.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wyrażenia swojej opinii do 3 marca 2021 r.www.cawi.smartpanels.com.pl/zfpr.pg.