Zwycięzcy The Next Gen of PR

 

THE NEXT GEN OF PR 2022

 

TEMAT PRZEWODNI: Cele Zrównoważonego Rozwoju

PARTNER GŁÓWNY: Danone

ZWYCIĘZCY: Ewa Grabek i Szymon Dziewięcki

WYRÓŻNIENI: Małgorzata Krześniak-Tar i Patryk Kukliński