RES Consulting – ZFPR.PL

Członkostwo

RES Consulting jest firmą doradczą, która oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie komunikowania we wszystkich obszarach związanych z relacjami z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Planuje i wdraża działania komunikacyjne dla różnych branż, w tym szczególnie dla sektorów regulowanych. Eksperci RES Consulting mają wieloletnią praktykę w zakresie public affairs oraz doświadczenie w kompleksowej obsłudze komunikacyjnej firm i innych podmiotów oraz tworzeniu kampanii public relations, w tym społecznych, edukacyjnych i budujących wizerunek firmy. Analizujemy globalne trendy, zjawiska i wynikające z nich zmiany w polityce oraz gospodarce, doradzamy, jak poprzez działania komunikacyjne budować odporność organizacji i firm w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz jak wzmacniać pozycję na rynku czy ograniczać ryzyko utraty reputacji. Przygotowujemy kompleksowe strategie oraz zarządzamy procesami efektywnego, elastycznego i sprawnego komunikowania się firmy z kluczowymi dla biznesu interesariuszami, w tym z decydentami.

RES Consulting współpracuje z firmą Instinctif Partners, międzynarodową grupą doradztwa komunikacyjnego. Instinctif Partners jest uznaną firmą doradczą w obszarze zarządzania reputacją, wspierającą klientów w zakresie zarządzania zmianą, ograniczania potencjalnych ryzyk i budowania wartości organizacji poprzez działania komunikacyjne, skierowane do kluczowych interesariuszy. Więcej informacji o Instinctif Partners można znaleźć na www.instinctif.com

RES Consulting jest prawnym następcą firmy TBT i Wspólnicy.


Katarzyna Terej

Partner Zarządzający

Sylwia Wiśniowska

Partner

Nazwa agencji:

RES Consulting

Rok powstania:

2006

Prezes/dyrektor:

Katarzyna Terej, Sylwia Wiśniowska

Strona www:

Specjalizacje agencji:

Doradztwo strategiczne w komunikacji, komunikacja korporacyjna i kryzysowa, zarządzanie ryzykiem i reputacją, analizy rynkowe oraz Public Affairs, w tym: Government Relations, Stakeholders Management, Advocacy/Digital Advocacy, Policy Analysis, Regulatory Impact Assessment.