Członkostwo


Katarzyna Życińska Jarosz - Prezes

Zbigniew Badziak - Wiceprezes; Grzegorz Jarosz - Wiceprezes

Nazwa agencji:

38PR

Rok powstania:

2010

Prezes/dyrektor:

Katarzyna Życińska Jarosz - Prezes,

Strona www: