Przemysław Włoszycki – ZFPR.PL

WYKŁADOWCY

Przemysław Włoszycki

Wykładowca ZFPR
Wykładowca Akademii LSPR
Konsultant merytoryczny Akademii LSPR
Prowadzone szkolenia:

Szkolenie specjalistyczne ZFPR:

• Algorytm wyliczania stawek wewnętrznych i dochodowości projektów

Akademia LSPR:

• Finanse dla pracowników branży PR. Operacje finansowe w PR
MOJE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA

Praca w PR bez chociażby podstawowej wiedzy na temat finansów wydaje się niemożliwa. Rozumienie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera, niezależnie od branży. Do tego dochodzą jeszcze zagadnienia specyficzne tylko dla branży PR. Bez solidnej wiedzy na temat finansów trudno jest podejmować właściwe decyzje dotyczące zarządzania projektami i jednocześnie rozumieć ich skutki. Moje szkolenia mają za zadanie rozwinięcie praktycznych umiejętności, które wpłyną w praktyce pozytywnie na wyniki finansowe firmy. Zagadnienia poruszane przez mnie będą pomocne zarówno dla pracowników agencji PR ale także dla pracowników działów PR.

Szkolenia, które prowadzę ukierunkowane są na wiedzę praktyczną, opartą o moje długoletnie doświadczenie w branży PR. Staram się w przystępny sposób połączyć wiedzę teoretyczną, którą uczestnik już posiada z rzeczywistymi przykładami ze sfery biznesowej i gospodarczej. Poza merytorycznym wprowadzeniem do wykładu nacisk kładę na ćwiczenia, polegające na rozwiązywaniu zagadnień, które w mojej ocenie najlepiej pomagają w przyswojeniu wiedzy. W związku z tematyką prowadzonych przez mnie zajęć koncentruję się na tym aby uczestnicy zajęć zrozumieli poruszane przeze mnie zagadnienia. Zrozumienie wiedzy pozyskanej na szkoleniach sprawi że pracownicy działów PR i działów finansowych będą porozumiewali się „tym samym językiem” co znacząco wpłynie na polepszenie komunikacji i unikanie konfliktów spowodowanych brakiem zrozumienia.

Szkolenia prowadzone przez mnie mają pomóc w rozwiązaniu takich problemów:

  • Jak obliczyć dochodowość projektu?
  • Co zrobić gdy projekt jest niedochodowy?
  • Jak przygotować prawidłowo budżet tak aby „nie dołożyć” do projektu np. ze względu na nieprawidłowe zabudżetowanie podatku VAT?
  • Jak drobnymi działaniami poprawić płynność finansową firmy?
  • Jak prawidłowo skalkulować wynagrodzenie za usługi?
  • Jaką umowę cywilną zastosować i jakie są tego finansowe skutki?
BIOGRAM

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończyłem również studia MBA na European University a także podyplomowe Studia z Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiadam świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Pierwsze kroki w dziedzinie finansów stawiałem w wiodących w Polsce firmach ubezpieczeniowych. Jednak na dobrem związałem się z branżą PR, w której od ponad 18 lat zajmuje się nadzorowaniem finansów.

W 2001 roku rozpocząłem pracę na stanowisku dyrektora Finansowego w firmie BCA S. A. a od roku 2005 przez kolejne 12 lat byłem Dyrektorem Finansowym w Edelman Polska. Pełniłem także funkcję Prokurenta spółki. W tym czasie równolegle nadzorowałem tworzenie działu finansowego w Edelman Imageland Rosja w Moskwie, gdzie również pełniłem funkcję Dyrektora Finansowego. Od 2017 r. zarządzam finansami w grupie Lighthouse. Jestem również Skarbnikiem w Związku Firm PR. Od kilku lat prowadzę wykłady z zakresu finansów w PR.

SPECJALIZACJA

Pracując w największej na świecie agencji PR Edelman miałem możliwość zapoznania się nowoczesnymi technikami i narzędziami dotyczącymi ogólnie pojętej ekonomiki działalności PR. Specjalizuję się w ogólnych zagadnieniach z zakresu zarządzania finansami, jak również w zagadnieniach związanych ze specyfiką branży PR. W swoich szkoleniach staram się przekazywać wiedzę menedżerom tak aby pomóc im w podejmowaniu właściwych decyzji wraz ze zrozumieniem ich skutków. Specjalizuję się w zagadnieniach mających na celu poprawienie dochodowości projektów PR a przez to kondycji finansowej całej firmy.