Paweł Soproniuk – ZFPR.PL

WYKŁADOWCY

Paweł Soproniuk

Wykładowca ZFPR
Prowadzone szkolenia:

Szkolenia specjalistyczne ZFPR:

• Podstawy komunikacji wewnętrznej
• Ocena skuteczności i efektywności działań public relations
MOJE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA

Od ponad dekady prowadzę szkolenia z komunikacji i wystąpień publicznych dla przedsiębiorców i menedżerów; wykładam także zagadnienia związane z PR na studiach podyplomowych. Te doświadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu, że w procesie edukacji dorosłych najważniejsze jest przestrzeganie trzech zasad: jasnego określenia celów, inicjowania dyskusji oraz wzbudzania interakcji pomiędzy uczestnikami.

Jasno zdefiniowane cele

Każde zajęcia rozpoczynam od omówienia celu lub celów, które chcę osiągnąć z uczestnikami w trakcie spotkania. Zależy mi na tym, by uczestnicy zajęć w każdej chwili wiedzieli dlaczego i po co omawiamy poszczególne zagadnienia i potrafili odnieść je do ich osobistych potrzeb. Wynika to z tego, że szanuję czas studentów – chcę, by mieli poczucie, że spędzili go na moich zajęciach w owocny sposób.

Dyskusja

Znaczenie dyskusji wynika przede wszystkim z tego, że odwołanie się do osobistego doświadczenia studenta pozwala mu szybciej przyswoić nowe fakty i – mówiąc obrazowo – „umieścić ją w odpowiedniej przegródce” jego całościowej wiedzy i umiejętności.

Dlatego w trakcie zajęć krótko omawiam zagadnienia teoretyczne (przede wszystkim po to, by uwspólnić język i stworzyć wspólną przestrzeń do dyskusji), a następnie staram się włączyć uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, poprzez dyskusję na temat rzeczywistych case studies.

Interakcja

Ważnym elementem zajęć jest wspólne rozwiązywanie scenariuszy warsztatowych, które przygotowuję dla uczestników zajęć w oparciu o rzeczywiste sytuacje, w których brałem udział jako konsultant. Praca w trakcie takich warsztatów najczęściej odbywa się w małych, 3-6 osobowych grupach, a wyniki prac każdej grupy poddawane są omówieniu przez całą grupę. To dodatkowo sprzyja wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami zajęć.

BIOGRAM

Jestem partnerem i dyrektorem zarządzającym w Neuron Agencji Public Relations – warszawskiej agencji, specjalizującej się w strategicznym doradztwie komunikacyjnym, komunikacji wewnętrznej i kryzysowej. Komunikacją zajmuję się niemal nieprzerwanie od 2002 roku (z krótką przerwą na założenie startupu działającego w branży muzycznej).

Zrealizowałem i nadzorowałem dziesiątki projektów z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Pracowałem dla największych polskich firm, m.in. PKO Bank Polski, Netia, PGNiG, British Council, PKP PLK, J.W.Construction Holding SA, G Data czy Empik.com. Obecnie pełnię funkcję strategicznego doradcy (na etapie planowania działań oraz w sytuacjach kryzysowych), a dodatkowo zajmuję się tworzeniem nowych produktów agencji we współpracy z partnerami spoza branży PR.

Od wielu lat należę do grona ekspertów jednego z think-tanków, dla którego realizuję projekty jako ekspert. Pracuję także dla Komisji Europejskiej – jestem członkiem międzynarodowego panelu ekspertów w programie z obszaru przemysłów kreatywnych.

Oprócz prowadzenia zajęć w ramach Akademii LSPR prowadzę zajęcia „PR w zarządzaniu projektami” na kierunku Zarządzanie Projektami na Politechnice Warszawskiej, prowadzę także gościnne wykłady na innych warszawskich uczelniach. Wielokrotnie występowałem i prowadziłem warsztaty na wydarzeniach branżowych, m.in. na Kongresie Profesjonalistów PR w Rzeszowie. W 2014 roku znalazłem się na liście „50 najbardziej kreatywnych w biznesie” magazynu Brief.

SPECJALIZACJA

Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia medialne i warsztaty kamerowe dla klientów Neuron Agencji PR oraz warsztaty poświęcone konkretnym obszarom komunikacji.

Interesują mnie zagadnienia związane z komunikacją wewnętrzną, szczególnie w obszarze badania i audytów oraz tworzenia skutecznych strategii komunikacji wewnętrznej.

Doświadczenia te w naturalny sposób zdefiniowały mój obszar specjalizacji w nauczaniu: zajmuję się przede wszystkim tematami badania i planowania komunikacji wewnętrznej oraz pomiaru efektów działań komunikacyjnych.

Naturalnym rozwinięciem tych obszarów są nowe media, które oferują zupełnie nowe możliwości w zakresie mierzenia efektywności oraz precyzyjnego kierowania przekazów.